Efter sju år som verksamhetsledare för Riksteaterns internationella och interkulturella verksamhet, som hon både initierade och utvecklade, arbetar Rani idag som Kulturchef i Botkyrka kommun, Sveriges mest internationella kommun. I år fick hon Tidningen Chefs pris som “Årets Mångfaldschef”. Rani har ofta anlitats som expert inom olika kulturrelaterade uppdrag, av t ex kulturdepartementet och kulturinstitutioner.