Igår den 15 september var det internationella demokratidagen. Ett mycket intressant heldagseminarium ägde rum på Europahuset, Regeringsgatan. Innehållet behandlade möjligheterna, begränsningarna och framtidsperspektiven för det deltagande folkstyret och det aktiva medborgarskapet – i kommuner, landsting, Sverige, Europa och världen. Demokratikonferensen, som var ett samarbete mellan EU-kommissionens representation i Sverige, International IDEA, Schweiziska Ambassaden och Demokratiskolan vid Studiefrämjandet, handlade i första hand om hur vi tillsammans kan åstadkomma ett mera aktivt och ansvarstagande medborgarskap? 

Målet var att ta fram förslag som möter dagens utmaningar och bidrar till en mera deltagande demokrati. Med inlägg och tankar från politiker, forskare och representanter för det civila samhället som inspiration samtalades det om starkare länkar och kontaktytor mellan individer och institutioner, både lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

Temadagen länkades till två stora demokratiutredningar som presenterades under våren: Låt fler forma framtiden (SOU2016: 5) och EU på hemmaplan (SOU2016: 10). I båda fallen väntas nu en proposition från regeringen kring konkreta reformer för att stärka upp den deltagande demokratin.

Under dagen deltog bland andra Olle Wästberg (av regeringen utsedd utredare av demokratifrågor); Johan Wullt (kommunikationschef EU-kommissionen, Sverige); Eva Sjögren (direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier); Felix König (politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke); Maria Graner (generalsekreterare, Folkbildningsrådet); samt Christian Schoenenberger (Schweiz ambassadör i Sverige)

Läs även rapporten om Internationella demokratidagen på Europakommissionens hemsida!
bild1500pxbild2500pxbild3_500px