Internationell konferens om relationen mellan lokal, regional, nationell och europeisk kulturpolitik.

3-4 december 2009 på Orionteatern i Stockholm.

Relationer i praktiken mellan olika kulturpolitiska sfärer utforskas. Vad finns det för kopplingar mellan lokala, regionala, nationella och europeiska strategier? Hur kan länkarna förstärkas? Vilka mekanismer för koordination och en viss harmonisering existerar redan? Vilka nya verktyg behövs? Språkrör från alla fyra sfärer, från Sverige och andra EU länder möts.

Det här hände på konferensen: foton och sammanfattningar (på engelska)

Arrangerad av Intercult i samarbete med Culture Action Europe.

En del av Sveriges Ordförandeskap i EU.

Med stöd av Kulturrådet. / International conference on the inter-relations between local, regional, national and European culture policy making.

3-4 December 2009, the Orion Theatre, Stockholm

We will explore the relations between various levels of cultural policy making: European, national, regional and local. How are they inter-connected? Who takes care of what? What policies are necessary at the various levels in order to coordinate and harmonize cultural policy for the benefit of target audiences, cultural operators and artists organisations?

This happened during the conference: photos and summaries

Arranged by Intercult in collaboration with Culture Action Europe.

A part of the Swedish EU presidency. With support from the Swedish Arts Council/Kulturrådet.