Den 23 mars presenterade statsminister Stefan Löfven regeringens prioriteringar för arbetet inom EU för Europaprogrammets studenter vid Göteborgs Universitet. På inbjudan från studentföreningen Brännpunkt Europa pratade Löfven om EU, Sveriges roll i unionen men även om unionens roll i världen.

Foto: Bobbo Lauhage/Kamerapress Stefan Löfven om EU på Göteborgs Universitet

Europa står idag framför flera allvarliga utmaningar. Rysslands aggression mot Ukraina som utmanar europeisk fred och säkerhet, flyktingar som drunknar vid Europas gränser, terrordåden i Paris och Köpenhamn, ojämställdheten som fördjupas på grund av den ekonomiska krisen samt klimatomställningen som inte genomförs tillräckligt snabbt. Regeringen vill att Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den Europeiska unionen och tillsammans med de andra medlemsländerna möta dessa utmaningar.

Jämställdhet är värdet som genomsyrar regeringens prioriteringar för arbetet inom EU. Jämställdhet bland kvinnor och män på arbetsmarknaden och även i relationerna mellan medlemsländerna. Regeringen vill arbeta för fler jobb och hållbar tillväxt, en välfungerande inre marknad inom EU, ett globalt engagemang och ett säkrare grannskap, en resurseffektiv ekonomi och säker hantering av kemikalier samt en välfungerade barn- och äldreomsorg vilket är en förutsättning för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden.

Här sammanfattas Regeringens prioriteringar för arbetet inom EU: http://www.regeringen.se/sb/d/16182/a/256240/m/mail