Registreringen har öppnat inför nästa omgång av European Youth Event, EYE, som äger rum i Europaparlamentet i Strasbourg den 20 och 21 maj 2016. EYE är ett unikt tillfälle för tusentals ugn européer att få sina röster hörda. Motto för EYE 2016 är “Together we can make a change”.  Eventet ger möjlighet till deltagarna att utbyte idéer och perspektiv kring barn- och ungdomsrelaterade  frågor, att utveckla innovativa lösningar på viktiga framtidsfrågor, möta Europeiska beslutsfattare och talare med bred erfarenhet. Ungdomar som är mellan mellan 16-30 år (på den första dagen av eventet) kan ansöka om deltagande. Dock måste ansökan göras för grupper av minst tio deltagare. EYE är öppet för medborgare från EUs 28 medlemsstater, kandidatstäder samt 22 gränsande länder. Mer information om EYE finns på Facebook och Twitter. Se videon här: https://vimeo.com/141770356

/
Registration has now opened for the next edition of the European Youth Event, which takes place in the European Parliament in Strasbourg on 20 and 21 May 2016. The EYE is a unique opportunity for thousands of young Europeans to make their voices heard. The motto for the 2016 EYE is “Together we can make a change”. As this video explains, the event will allow participants to exchange ideas and perspectives on youth-related issues, develop innovative solutions to crucial questions for the future and meet with European decision-makers and speakers with a wide range of professional experience. Young Europeans who will be aged between 16 and 30 years on the first day of the event may apply to participate. However, they have to be registered as a group of at least 10 people. The EYE is open to citizens from the 28 EU Member states, candidate countries and 22 neighbouring countries. More information on the EYE is available on Facebook and Twitter.
https://vimeo.com/141770356