Europakommissionens OMC-grupp för kulturella och kreativa sektorer har publicerat en rapport om strategier för internationalisering. Arbetet inom OMC, Open Method of Coordination, handlar om ett större kunskaps- och erfarenhetsutbyte på policynivå mellan medlemsstaterna och kommissionen. Målet är att ta fram rekommendationer och goda exempel gällande olika kulturfrågor. I den senaste rapporten har man analyserat 33 lyckade exempel på internationalisering i Europa.

Till rapporten