Intercult och Riksteaterns konferens den 7 december handlade  om kultursamverkan inom och mellan regioner och länder. Vi pratade mycket om hur kultursamverkansmodellen som infördes nyligen i Sverige har fungerat hittills. Meningen med modellen var bland annat att det regionala inflytandet över kulturen skulle öka och att ansvarsfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå skulle tydliggöras. Nu har Riksdagens utvärdering och uppföljning om modellen kommit!

Läs den i sin helhet på Riksdagens hemsida:
http://data.riksdagen.se/fil/63511871-B742-46A3-8A3D-EB1118E3D564

Kommentar av Kulturutskottets Niklas Malmberg (mp) på Svt:s hemsida:
http://www.svt.se/kultur/mer-dialog-men-pengarna-gar-till-samma-institutioner