(ordförande, Culture Action Europe)

Robert Manchin, född i Budapest, Ungern, har ägnat större delen av sitt liv åt sociologisk forskning och undervisning på både europeiska och amerikanska universitet – med inriktning på hur sociala faktorer påverkar välfärd, samhälle, livskvalitet samt urban och regional utveckling. Han har haft ett flertal chefspositioner inom The Gallup Organisation. Robert Manchin är också ordförande för den samhällsengagerade think tanken och konsultorganisationen Europa Nova, som arbetar med att utveckla politiska och kulturella strategier som kan bidra till att skapa ett enat Europa.