Save the date inbjudan till konferensen

Det Europeiska Projektets Framtid: Migration & Kultur

banner_webbsv_500

 

9 december 2016, kl. 9-16 på Europahuset, Stockholm
Intercult/ Europa Direkt Intercult anordnar i samarbete med Riksteatern en heldagskonferens på temat Migration & Kultur.

TILL KONFERENSENS HEMSIDA

Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående temperaturmätande av det Europeiska Projektets framtid. Det vill säga: Var befinner sig EU just nu vad gäller kultur och samhälle? Kan EU återuppfinna sig själv som ett hållbart “kulturprojekt”?

Och framför allt: hur ser framtiden ut?
Inget ämne är förmodligen viktigare och mer omdebatterat just nu i EU än migration. Intercult vill uppmärksamma ämnet från olika synvinklar, både utifrån konkreta kulturinitiativ som riktar sig till nyanlända och förslag till policy förändringar som placerar kultur i centrum för våra första möten med migranter som kommer till Europa. Hur kan vi utifrån vår kulturkompetens bidra till att skapa bättre villkor för ett fruktbart utbyte med nyanlända till Sverige?

Samtalsledare under dagen är Intercults Senior Advicer and Program Director Chris Torch, som har representerat Sverige i en arbetsgrupp som skapades av EU inom ramen för den strukturerade dialogen mellan Europakommissionen och kultursektorn Voices of Culture – The role of culture in promoting inclusion in the context of migration (september 2016). Arbetet har resulterat i en inventering av europeiska kulturprojekt som riktar sig till migranter samt ett antal rekommendationer till både EU och medlemsstaterna. Vi presenterar slutdokumentet under konferensen.

Representanter från Europakommissionen DG Kultur och DG Home i Bryssel är inbjudna att presentera EUs strategier för integration.

Vi återkommer med programmet för dagen men du är redan nu välkommen med anmälan.

ANMÄL DIG HÄR!