Ystads kommun och Europa Direkt Sydöstra Skåne bjuder den 14 april in till en dag på Ystads Teater med tema utrikeshandel, internationella relationer och expansionsplaner utomlands. Huvudtalare är EU-kommissionären med ansvar för handelsfrågor Cecilia Malmström.

Programschema:
13.00Kent Mårtensson, kommunalråd, Ystads kommun
13.10 Cecilia Malmström, EU-kommissionär
14.00 Per Tryding, vice VD och Policychef, Svenska Industri- och Handelskammaren, Sydsverige
14.15 Astrid Hackl och Gösta Melkersson, Exportrådgivare, Business Sweden, Skåne och Blekinge, Nikki Brandt, Trade Commissioner, Business Sweden, Danmark
14.40 Kaffe
15.00 Anders Norman, VD, Almi Skåne
15.15 André Johansson, ansvarig FöretagsAcceleratorn®, Connect, Region Syd
15.30 Greger Leijonhufvud, regionansvarig, Exportkreditnämnden
15.45 André Sebelius, kundansvarig, Svensk Exportkredit
16.00 Avslutning

Mer information: http://ec.europa.eu/sweden/events/20160414b_sv.htm