Den 25 april 14.00-16.00 arrangerar Europa Direkt Intercult en debatt om ungdomar, kulturpolitik i Europa samt EU-valet som i Sverige genomförs den 25 maj. Till panelen har vi bjudit in politikerkandidater till EU-parlamentet, svenska politiker intresserade av kultur och ungdomsfrågor och representanter för ungdomar intresserade av kulturfrågor och europeisk kulturpolitik.
Evenemanget riktar sig främst till ungdomar som är förstagångsväljare 2014 men är öppet för alla intresserade.
Samarbetspartners: Medborgarplatsens bibliotek och European Cultural Parliament Youth Network