Den 28 september arrangerar EFFEKTNET konferens med tema Transnationalitet och olika typer av sociala projekt.

Effektnet är arbetar för att etablera relationer mellan regioner och kommuner i Sverige och regioner i Europa i syfte att driva gemensamma EU-projekt för att på sikt stärka de svenska regionernas konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

Programmet innehåller information från Sensus om Stockholmsregionens satsning på Transnationellt arbete samt dialog kring vad som behöver göras för att förbättra kunskaperna på området. Uppsala, Lidingö Kommun och Järfälla berättar dessutom om sina projekt som ArbetSam- ett kompetensutvecklingsprojekt för personal inom äldreomsorgen, Ungdomar på glid och School nurses in Action.

Konferensen äger rum den 28 september 2011, kl. 13.00 på Princess Hall i Stockholm.

Mer information om föreningen och konferensen finns här