Vid årsskiftet lämnar Svenska Europarörelsens generalsekreterare, Marta Sandén, sitt uppdrag och Svenska Europarörelsen söker nu en efterträdare till henne.
Generalsekreteraren ansvarar för det dagliga operativa arbetet i Europarörelsen och ska också bidra till att utveckla verksamheten. Det dagliga arbetet består i att hålla kontakten med medlemmar, våra nätverk och vår moderorganisation European Movement International i Bryssel, genomföra våra månatliga Träffpunkt Europa och planera verksamheten på lång sikt. Generalsekreteraren ska också, tillsammans med styrelseordförande, representera Svenska Europarörelsen externt.
Generalsekreteraren ska ha en bred kunskap om Europa och helst ha ägnat sig åt Europafrågor i någon form. Det är också en fördel om generalsekreteraren har ett nätverk som speglar det Europeiska intresset.
Posten som generalsekreterare är ett frivilligt, och därmed oavlönat, uppdrag och bygger på ett brinnande intresse för föreningsarbete och Europa.
Är du intresserad av posten eller vill tipsa om någon du tror kan vara intresserad? Kontakta gärna Ewa Hedlund, Ordförande Svenska Europarörelsen
Mobil: +46 (0)706 234 537
svenskaeuroparorelsen.se
europeanmovement.eu
https://twitter.com/europarorelsen1
facebook.com/europarorelsen