6 07, 2016

Intercult i Almedalen

2016-07-06T14:58:58+00:00July 6th, 2016|

Viktigt att internationellt stå upp för yttrandefriheten som den är ifrån vårt perspektiv, hot mot public service i vissa europeiska länder är ett hot mot demokratin fast de är övertygade om att det är precis tvärtom.

5 07, 2016

The Necessity of Culture – Democracy av Chris Torch / The Necessity of Culture by Chris Torch

2016-07-05T13:03:19+00:00July 5th, 2016|

Chris Torch, Intercults grundare och Senior Associate summerar sina erfarenheter och kulturpolitiska visioner i två skrifter med engelsk text: Democracy och Interculture. Den första har nu kommit ut och finns att ladda ner (med engelsk text) / Chris Torch, Funder and Senior Associate at Intercult is writing about Culture and Democracy now available to download in English

17 11, 2015

Ungdomsdialogen avslutad. Se bilder och inspelningen här!

2015-11-17T14:24:50+00:00November 17th, 2015|

Fredagen den 13 november samlades drygt 150 ungdomar på Europahuset för att delta i en ungdomsdialog kring Sverige, EU och bistånd. Ungdomsdialogen kallad Bistånd och migration kretsade kring Europeiska utvecklingsåret 2015

6 10, 2015

Det europeiska projektets framtid – hänger det på regionerna? Konferens 7 december 2015

2015-10-06T15:39:35+00:00October 6th, 2015|

Kultur som drivande kraft för social och ekonomisk utveckling av regioner i Sverige och Europa. Det är återigen dags för konferensen DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID. I år möts kultursektorns tjänstepersoner, idéburna organisationer och politiker för att diskutera och samtala om kultursamverkansmodellen och hur kulturen kan vara en del av en hållbar- och social utveckling regionalt. Hur har det fungerat i regionerna i Sverige? Hur fungerar det i Europa? Det europeiska samarbetet står just nu inför stora utmaningar. Gemensamma strategier behövs. Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta? Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner? Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten? Denna konferens presenterar den senaste kunskapen om kultursamverkansmodellen, konkreta exempel från regionerna i Sverige och med utblick i Europa. Vad har fungerat och vad kan vi lära? Konferensen bjuder på intressanta panelsamtal, intervjuer och egna diskussioner. Datum och tid: måndag 7 december ca kl. 09.30-17.00 Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern) Klicka på rubriken för att läsa mer och länk till anmälan 2015...

Go to Top