19-20 maj 2010

En ny postdramatisk produktion – ZOEMBIENT. Fyra meditationer erbjuds, på gränsen mellan liv och icke-liv, en resa in i vår tids zoembienta tillstånd. Samtal och mingel efter föreställningen.