På The European Institute for Gender Equality (EIGE) hemsida, som du hittar HÄR kan du läsa rapporter och publikationer om jämställdhet i Europa. På hemsidan finns inte mindre än 65 stycken rapporter som på ett eller annat sätt jämställdhet ur ett flertal olika synvinklar ur ett europeiskt perspektiv. Syftet med institutet beskrivs på hemsidan som: o support better informed policy-making at EU and Member State levels, EIGE focuses on providing support to the Presidencies of the Council of the EU.