European youth capital tilldelas varje år en europeisk kommun med innovativa och barn- och ungdomssatsningar, och för 2014 har man utsett Thessaloniki i Grekland, som bl a valt att satsa på kultur, sport och andra evenemang för att inkludera unga i den demokratiska processen. Första youth capital var Rotterdam (Holland) 2009. Under valprocessen för ungdomshuvudstaden 2013 var även Karlstad i Sverige bland de nominerade. Vill du kolla på vad de unga i Thessaloniki förbereder för år 2014 kan du besöka deras hemsida