Inför varje ny politisk och ekonomisk period gör Europakommissionen en verksamhetsplan där man väljer viktigaste områden att arbeta med. För mandatperioden 2015-2020 har den nye kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker utarbetat 10 prioriterade policyområden för EU-Kommissionen att satsa på. Dessa områden utgör också grunden till EU:s strategi för kommunikation med sina medborgare.

”Den här gången är det annorlunda” borde egentligen heta ”Den här gången är det svårt”, menar Mairead McGuinness, European Parliament’s Vice-President in charge of communications, när hon summerade kommunikationen inför EP-valet i maj 2014 (som genomfördes efter år av djup ekonomisk kris i Europa) Kommunikationen de närmaste fem åren måste vara mindre omfattande och bättre, med lokal förankring och mer involvering av medborgare i den politiska debatten, med ett positivt språkbruk som fokuserar på jordnära resultat och bättre koordinering mellan olika EU-institutioner, tillade hon.

Mer läsning om kommunikationen