Europeiska Kommissionen föreslår en ökad budget för programmet Kreativa Europa 2014-2020. Programförslaget slår samman dagens Kulturprogram och MEDIA samt innehåller bland annat en ny garantifond för projekt.
För att svara på frågor kring det nya programmet har Kulturdirektoratet tagit fram en serie kortintervjuer med Ann Branch, Head of Unit Culture Programme and actions på DG EAC. Intervjuerna genomförs av Chris Torch, Senior Associate at Intercult.

Tre korta videointervjuer om Kreativa Europa

/ The European Commission has proposed an increased budget for the programme Creative Europe 2014-2020. The new programme combines culture and media, an introduces a new guarantee fund for projects. In this series of short interviews Ann Branch, Head of Unit Culture Programme and actions at DG EAC,  talks about the main changes of the programme. The interviews are made by Chris Torch, senior associate, at Intercult.


Three short video interviews about Creative Europe