.
Anmälan gjordes senast den 18 oktober längst ner på denna sida.

:

Europa Direkt Intercult har en unik möjlighet att välkomna Ann Branch, Head of Unit Culture Programme and actions, European Commission, DG Culture and Education, till Stockholm och vill därför passa på att inbjuda dig speciellt till att delta i ett samtal med henne under tisdagen den 23 oktober kl. 14.00 – 16.00.

Europakommissionens förslag på Kreativa Europa diskuteras fortfarande i ministerrådet och Europaparlamentet och diskussionen handlar framför allt om den föreslagna budgetökningen. Ett slutgiltigt beslut förväntas kring årsskiftet 2012-1013 och därefter följer en första utlysning. Kommissionen har också dragit igång en strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa näringarna med flera förslag på konkreta åtgärder som berör oss i kultursektorn.

Seminariedeltagare får möjlighet att få en uppdatering om det allra senaste med programmet Kreativa Europa och den nya strategin som innehåller förslag till såväl politiska initiativ som mobiliseringen av EU- finansieringsstöd till kulturella och kreativa sektorerna genom Creative Europe.

Inbjudan går till er som var inbjudna till vår kulturpolitiska konferens i december förra året. Detta är ett tillfälle för ett gemensamt samtal mellan oss och Ann Branch som spelar en nyckelroll då det nya europeiska programmet Creative Europe utformas.

Så ta chansen att komma, delta och lyssna på hur processen kring Creative Europe utformas och hur vi i kulturlivet kan medverka och bidra till denna process.

Vi ser också seminariet som en förberedelse inför den 6 december då vi har nästa konferens – Det europeiska projetets framtid del II.

Plats: Intercult, Nytorgsgatan 15, Södermalm, Stockholm.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så vi vill gärna att du meddelar oss om du får förhinder.

.

.

Ann Branch

Ann Branch har arbetat för EU: s institutioner sedan 1999 och är en av kreatörerna bakom programmet Creative Europe och en ofta anlitad expert på europeiska kulturkonferenser.

Hon är av både brittisk och finsk härkomst. Sedan 2008 har hon varit enhetschef vid DG Utbildning och Kultur vid Europeiska kommissionen och hon ansvarar för EU: s kulturprogram, arbetet med den framtida Creative Europe-programmet, publikutveckling och andra kulturella åtgärder, inklusive de Europeiska kulturhuvudstäderna, de nya europeiska kulturarvsmärket och de europeiska priserna unionen för samtida arkitektur, kulturarv, musik och litteratur.

Innan Ann Branch började vid de europeiska institutionerna arbetade hon i den privata sektorn för organisationer som företräder företag, i synnerhet när det gäller sysselsättning och sociala frågor. Hon har en BA-examen från University of Newcastle upon Tyne, och en Master of Philosophy från Oxford University. Hon har också studerat vid Institut d’Etudes Politiques i Paris.

.