Behovet av internationella kontaktytor och resurser är stort för svenska museer. Inte minst EU är en viktig resurs. Det kan dock vara svårt att hitta i ansökningsdjungeln. Därför arrangerar Svenska ICOM, International Council of Museums, tillsammans med Intercult en unik kurs för ICOM-medlemmar, anpassad just för museer, om möjligheter att söka EU-medel för europeiska samarbeten.

Program

Måndag 22 oktober

13.00 Välkommen, Stefan Bohman, ICOM

13.10 EU och kulturfinansiering. Presentation av europeiska, nordiska och nationella fonder.

14.30 Erfarenheter av att jobba internationellt. Olika typer av EU-projekt och samarbeten, exempel och rekommendationer för museer.

15.30 Kaffepaus

16.00 Att skapa ett EU-projekt – genomgång av processen från idé till ansökan – utifrån deltagarnas idéer och aktiva medverkan, del 1.

Därefter gemensam middag.

Tisdag 23 oktober

09.30 Creative Europe – new financial perspectives 2014-2020, Ann Branch Head of Unit Culture Programme and actions på Europeiska Kommissionen, DG Culture and Education.

10.45 Att skapa ett EU-projekt – genomgång av processen från idé till ansökan – utifrån deltagarnas idéer och aktiva medverkan, del 2.

12.30 Kursen avslutas.

Medverkande i kursen kommer bland annat att vara Chris Torch Intercult, Iwona Preis Intercult, samt Ann Branch Head of Unit Culture Programme and actions på Europeiska Kommissionen, DG Culture and Education.

Kostnad per deltagare är 1.900 kr (kvällsmiddagen ingår). Svenska ICOM subventionerar en del av kursen. För att kursen ska bli riktigt nyttig begränsas antalet medverkande till 30 personer. Kursen arrangeras i Intercults lokaler på Sandbacksgatan 8, Stockholm (Södermalm).

Anmälan görs till Charlotta Jönsson charlotta.jonsson@helsingborg.se

För vidare information:

Stefan Bohman                       Louise Andersson

stefan@strindbergsmuseet.se louise.andersson@skl.se

Charlotta Jönsson                   Iwona Preis

charlotta.jonsson@helsingborg.se iwona.preis@intercult.se

Svenska Icom: icomsweden.se
Internationella Icom: icom.museum/icom-network/20000-museums