Ungerns premiärminister Viktor Orban meddelade att den ungerska regeringen skulle införa en Internet-skatt. Användare skulle komma att betala 150 forint, motsvarande 4,50kr, per gigabyte för datatrafik över internet.
Den nya skatten väckte stort motstånd bland Ungerns befolkning, Internet-användare och EU.
Efter ett flertal protester beslutade premiärministern att slopa skatten som skulle införas i januari.