Mötet hölls 22 maj i Intercults lokaler i Stockholm. Temat knöt an till de önskemål som framkom under vårt referensgruppsmöte i februari. Det fanns då önskemål om att få en överblick över vilka nätverk Intercult har i Europa och en kartläggning av liknande referensgrupper och strukturer i Europa. Medlemmarna ville veta hur ett samarbete i EU blir till? Vi hade också pratat om ett bredare perspektiv, med politiska diskussioner om frågor som påverkar oss alla.

Programmet Kreativa Europa är inte beslutat ännu och det krävs fortfarande politiska aktioner från kultursektorn för att stödja kulturens ställning i det framtida Europa. EU budgeten förhandlas nu med Europeiska Parlamentet; kulturens del av kakan är fortfarande hotad.

I sitt tal på en konferens i Wien den 4 april har Europa- kommissionens ordförande José Emanuel Barroso tydligt påtalat vikten av kultur för stabiliseringen av Europeiska Unionen. Två rader i talet är särskilt värda att uppmärksammas:

…European Union of culture preceded and nurtured the economic and political European Union that we know today; and given that culture always was, and still is, more than ever, the cement that binds Europe together
..over the last sixty years, we have succeeded in uniting our countries on solid economic and institutional foundations, and if it happens, it is because the Union was buttressed by the existence of an underlying fundamental unity; the cultural kinship shared by Europeans. For, in its very essence, our Union is both a political and – let’s not be afraid to say it – a cultural project. Hela talet finns att läsa här

Access Europa är ett forum där vi tillsammans kan stödja en proaktiv europeisk kulturpolitik.

Den 22 maj fick vi på Access Europa besök av generalsekreterare för det europeiska nätverket Culture Action Europe Luca Bergamo. Mötet leddes av Chris Torch som är styrelsemedlem i CAE och följer nätverkets kulturpolitiska arbete de senaste åren. Både Luca och Chris berättade mer om kulturnätverkandet i Bryssel.

Läs mer i programmet.

Program

13.00 – 13.15 Kampen om Kreativa Europa fortsätter – om den pågående politiska kulturdialogen i EU, Luca Bergamo, generalsekreterare för nätverket Culture Action Europe

13.15 – 14.30 Samtal med Luca Bergamo om CAE´s roll och möjligheter att påverka Europeiska Kommissionens beslut på den europeiska arenan och på hemmaplan. Samtalet leds av Chris Torch, Intercult.

14.30 – 15.00 Kaffepaus

15.00 – 15.45 Insider- inblick i andra organisationer i EU med påverkansmöjligheter. samt överblick över arbetet i OMC grupper. Chris Torch, Senior Associate, Intercult och svensk expert i EU´s OMC expertgrupp för kulturell mångfald och interkulturell dialog.

15.45 – 16.00 Abundance, ett internationellt dansfestival. Marianne Fredriksson, verksamhetsledare för Dans i Värmland berättar vad som händer i Karlstad den 5-7 september 2013

16.00 – 17.00 Mingel över ett glas vin

17.00 – 18.00 På kvällen inbjuder vi hela kultursektorn till ett öppet informationsmöte om CAE med Luca Bergamo. Arrangeras av Europa Direkt Intercult. Stanna gärna om du har möjlighet!