Intercults utveckling under 2012 illustrerar väl möjligheterna med en kompetent och välpositionerad organisation. Vi möter ett ökande intresse från omvärlden att inte bara delta i våra aktiviteter utan också lära sig mer om hur vi jobbar. Vi gick in i 2012 med en tuff ekonomisk utmaning och en strategi att bemöta den på två sätt. Genom att fortsätta utveckla relevanta och kvalitetsfulla projekt och genom att se över våra fasta kostnader och dra ner på dem. Till vår stora glädje kunde dessa två strategier mötas…

Ladda ner Intercults verksamhetsberättelse 2012 (PDF)