2014 har varit ett omtumlande år på många sätt.

I snart 20 års tid har vi engagerat oss i hur konst, kultur och kultursektorn kan spela roll som förändringsaktörer i samhällsutvecklingen. Det gör vi genom att utveckla interkulturell kompetens och skapa projekt med interkulturella värden och vi tror på en samhällsgemenskap som inte begränsas av lokala eller nationella gränser.  Vi arbetar envist och kontinuerligt med vår vision, genom att skapa gränsöverskridande konst och kulturprojekt, mötesplatser, höja kunskap, nätverka, driva opinion och bidra till framväxten av ett gemensamt interkulturellt och sammanhållet samhälle. Men istället ser vi ett Sverige och ett Europa där nationalismen och främlingsfientligheten växer, och polariseringen och segregationen ökar.

Resultaten av årets Europaparlamentsval och det svenska valet, var tunga reality-checks!

Det har tagit mycket tid att diskutera, förstå och analysera händelseförloppen, och våra projekt har många gånger kunnat bli en mötesplats för dessa diskussioner. Det är tid som har behövts, och vår viktigaste roll under detta år, har kanske varit att vara just en av dessa platser, där man kan mötas för diskussion och utbyte. Det är bra att Intercult kan fylla just den funktionen.

Ladda ner Intercults verksamhetsberättelse 2014 (PDF)