Vill du ha hjälp inför ansökan om EU-praktik? Det finns platser kvar på workshops i augusti.

Ska du söka till EU-kommissionens praktikprogram, med sista ansökningsdag den 31 augusti? Inför ansökningstillfället erbjuder vi en workshop i Stockholm (24 augusti) och en i Bryssel (26 augusti), där du kan få stöd och hjälp med din ansökan.

För att söka praktik vid EU-kommissionen krävs en akademisk examen, goda kunskaper i engelska, franska eller tyska och kunskaper i ytterligare ett av EU:s officiella språk (till exempel svenska).

Mer information:  http://www.uhr.se/sv/Internationellt/Jobba-vid-EUs-institutioner/Praktik-inom-EUs-institutioner/Skrivarstuga-infor-ansokan/