Intercult är koordinatorn för projektet Young curators & Αrt operators network som finansieras av Svenska Institutets program Creative Force. Samarbetspartnern Creative Association of Curators TOK Russia är en ideell konstorganisation som grundades av Anna Bitkina och MariaVeits 2010. Detta är en plattform för att bedriva tvärvetenskapliga projekt inom områdena samtida konst, design och samhälle.

Målet med projektet är att starta ett nätverk av unga kuratorer från Nordvästra Ryssland och Sverige/Norden som initierar samhällsengagerade konstprojekt i det offentliga rummet. Projektet syfte är att öka kuratorernas interkulturella kunskap om varandras projekt och om de metoderna de arbetar med när de engagerar sig i olika samhällsfrågor. Det övergripande målet är att arbeta med kultur som verktyg för demokrati.

I maj 2015 kom åtta unga kuratorer från Sankt Petersburg, Murmansk, Arkhangelsk och Kaliningrad till Stockholm på ett veckolångt studiebesök.

Den 18 maj 2015 arrangerades vi en sammankomst med våra gäster och inbjuder svenska kuratorer och andra personer som arbetar med konst (art operators) till Svenska institutet.

Läs mer om vår ryska samarbetspartner:

Projektet finansieras av: