Nio 90-talister sätter EU-kandidater i heta stolen!

Debatterna hölls den 11, 12 och 18 maj på bibliotek i Stockholm.

Vad är viktigast när de yngsta förstagångsväljarna sätter agendan?
Och stämmer det med vad politikerna står för och vilka frågor de vill arbeta med – om de får chansen i valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009?

Intercult har i samarbete med Stadsbiblioteket bjudit in gymnasister från Farsta, Tensta och Norra Real och EU-kandidater till tre debatter på ungdomarnas villkor. Inför debatterna coachas de unga debattörerna i samtalsteknik, dramaturgi och att avslöja undertexter. De får med sig verktyg för att skala bort en professionell politisk retorik och möta de engagerade människor som vill representera dem i Europa.

Ladda ner pdf med all info.

Press

DN:s artikel om debatterna och förstagångsväljare
Second opinion följer upp DN:s påståenden

Stadsbiblioteket

Måndag 11 maj 15.00-17.00
Carl Schlyter (Mp)
Mikael Gustafsson (V)
Ardalan Shekarabi (S)
Moderator: Chris Torch, Intercult

Farsta bibliotek

Tisdag 12 maj 15.00-17.00
Gudrun Schyman (Fi)
Ingrid Lundqvist (C)
Jenny Petersson (M)
Moderator: Chris Torch, Intercult

Tensta bibliotek

Måndag 18 maj 15.00-17.00
Ella Bohlin (Kd)
Fredrik Malm (Fp)
Moderator: Chrissie Faniadis, Intercult

6 dansvideos & samtal om “Designed collaborations”

FAST FORWARD: 6 dansvideos från Balkan presenteras och ett samtal om “Designed collaborations”


Dragana Zarevska på workshopen i Belgrad, 2009.

Onsdag 17 februari 18.00-20.00
På Annexet, Intercult
Sandbacksgatan 8 (runt hörnet från Nytorgsgatan 15)
Samtalet är på engelska

6 kollaborativa dansvideos
I november 2009 organiserade Intercult FAST FORWARD. En 10-dagars workshop i Belgrad i samarbete med Anna Koch och Katarina Nitsch, samt 10 koreografer och videoskapare från Makedonien, Serbien, Kosovo och Bosnien och Herzegovina. Sex videos som undersöker relationen mellan kroppens rörelse och video producerades.

Öppet samtal
Nu visas resultatet för första gången i Sverige och samtidigt vill vi starta ett samtal om metoden att skapa en kontext som uppmuntrar samarbeten mellan konstnärer, och möten mellan kulturer och discipliner. Hur kan vi skapa flexibla platformar som fungerar som en inspirerande motor? Vilken är producentens och curatorns roll i internationella konstnärliga utbyten?

Deltagare
Anna Koch och Katarina Nitsch, tillsammans med två av workshopdeltagare Dragana Zarevska/Makedonien och Igor Koruga/Serbien kommer att vara på plats.

FAST FORWARD får generöst stöd av Svenska Institutet, genom Creative Force på Västra Balkan programmet.

PIE Brysselmöte om “Intercultural Capacity Building”[eng]PIE Brussels meeting on Intercultural Capacity Building[/eng]

Den 8 juni håller Platform for Intercultural Europe sitt årsmöte i Bryssel. Årets tema är “Intercultural Capacity Building and EU Advocacy”. Mötet ska diskutera kravet att visa “European Added Value” i EU projekt och Europeiska kommissionen är på plats för att svara på frågor. Chris Torch, Intercult, är styrelsemedlem i PIE och deltar alla tre dagar.[eng]On the 8th of June the Platform for Intercultural Europe holds its annual meeting in Brussels. This year’s topic is “Intercultural Capacity Building and EU Advocacy”. The meeting will discuss the obligation to show “European Added Value” in EU projects and the European Commission will be present to respond. Chris Torch, Intercult, is a member of the board of PIE and will participate all three days.[/eng]

Intervju[eng]Interview[/eng]

Corina Oprea is the coordinator of Fast Forward. She works as assistant artistic director and coordinator of the international collaborative art projects at Intercult.

So, how did it go in Belgrade in November?
It was really fantastic. The participants brought their own personalities and artistic perspectives and managed with great flexibility to match this result oriented laboratory and at the same time to create the right context for themselves to meet each other and to build deeper artistic relations.

Why did you choose to arrange a dance video laboratory with ten choreographers and video makers from five Balkan countries?
The main goal was to create a creative community, to let the participating artists explore the value of self-organization. By gathering they can further develop their skills of movement, video and artistic collaboration.

Who were the young dancers and video makers?
Their backgrounds were very diverse: experienced contemporary dancers, already active on the international arena, latino dance, ballet and studies in architecture and philosophy. The video makers came from the film industry, TV, advertising, experimental films and digital animation.

This diverse mix was intended, both to broaden the cultural sector in the region and also to encourage the young artists to bring their backgrounds into their artistic expression instead of trying to fit into certain pre-defined frames of fine art.

Five West Balkan identities were brought together through the participants of the project, in what ways did this become evident during the workshop?
I don’t know if it would have been different working with Scandinavian artists, but we were impressed by the participants enthusiasm to meet each other. They decided to share the same working space in order to get involved in each other’s process, to enhance the meeting and exchange of ideas, simply to have a common social space as well. There was a sense of a need to build a community. The working language became a shared one, which is a more general Slavic language like Scandinavian.

The workshop took place in Belgrade and the participants from Bosnia, Kosovo and Macedonia all had a special personal relationship to the city.

What role did the Swedish artists Anna Koch and Katarina Nitsch play?
By bringing both their own artistic personalities and strong individual inputs in artistic creation and collective formation, they have immensely contributed to artistic empowerment, outlining individual expression and value of collaboration. We have tried to encourage the participating artists to create contexts for themselves as artists and their peers, to provoke them to be more autonomous and be active in developping regional artistic platforms.

What was the reception like at the screening of the dance videos?
It was very successful with over 200 people coming and sharing positive responses on the quality of the films. But I do think that the real success of this laboratory was the discussions and processes of the artists.

How will this project continue?
Anna Koch has invited two of the participants to perform in her new piece which will be premiered in April at the main venue for dance in Stockholm, Dansenshus. On this occasion we plan to present the dance videos for the Stockholm audience. We will stay in contact with all the participants to see what future exchanges are made and throughout 2010 we intend to present the 6 dance films created at several Dance Festivals in the Balkan region.

A second laboratory is also planned challenging artistic encounters this time between Swedish and Balkan artists with the view set on urban realities.

Samtal: Kulturpolitik i Europa

“Is Sweden a part of Europe’s cultural space?”

Intercult har bjudit in en av Europas experter på kulturpolitik Dragan Klaić för ett samtal om läget i Europa och Sverige.

Sverige har länge fokuserat på en nationell kulturpolitik, men var finns vi på den europeiska kulturens arenan? Hur agerar ett annat mindre land på denna arena? Europeisk kulturpolitik kommer att diskuteras med konkreta exempel på Hollands strategiska arbete.

Introduktion av Dr. Dragan Klaić: “European cultural space – what’s that?”
Samtalsledare: Chris Torch
Samtalet hålls på engelska.

Onsdag 3 juni 17:00 – 19:00
Annexet, Nytorgsgatan 15

Vin och tilltugg serveras.

Anmälan senast 29 maj till chrissie.faniadis@intercult.se eller 08-644 10 23.

Välkommen!

Ladda ned PDF om eventet
Läs Intercults remissvar på Kulturutredningen

Dr. Dragan Klaić – forskare, författare och expert på kulturpolitik. Han håller även en workshop
under Bergmanfestivalen på Dramaten 2 juni.

Dragan Klaić är ständig medlem av Felix Meritis Foundation i Amsterdam, han var tidigare chef för Theater Instituut Nederland och president under 6 år för Culture Action Europe tidgare kallat European Forum for Art adn Heritage. Klaić undervisar vid universitetet i Leiden, Central European University i Budapest och på universitetet i Bologna. Utbildad i dramaturgi i Belgrad och har en doktorsexamen i teater historia och dramatisk kritik från Yale University Klaićs områden är samtida scenkonst, europeisk kulturpolitik, strategier för kulturell utveckling och internationellt kulturellt samarbete, interkulturella och kulturella minnen. Den senaste i en lång rad böcker han har skrivit, Mobility of Imagination (2007), handlar om internationellt kultursamarbete.

Nordiskt Forum för Interkultur[eng]Nordic Forum for Interculture[/eng]

NFI är ett nordiskt samarbete mellan Du Store Verden! i Olso och CKI/Cultures i Köpenhamn. 2008 genomfördes tre konferenser om det interkulturella Norden.[eng]Our Nordic platform for cooperation with Du Store Verden! in Olso and CKI/Cultures in Copenhagen has continued through the year to meet informally. The documentation of 2008’s three conferences on An Intercultural Nordic Region was completed by our Danish partner and distributed within the network.[/eng]

River//Cities[eng]River//Cities[/eng]

Plattformen River//Cities är ett transversalt nätverk som består av en mångfald av organisationer som är baserade i flodstäder. Syftet är att jämföra och lära av varandra, diskutera, analysera och agera på de utmaningar som en flodstad möter för framtiden inom områdena kultur, miljö, utbildning, sociala frågor, stadsutveckling med flera.

Målsättningen 2009 var att formalisera River//Cities Platform och utforma handlingsplanen för 2009/2010. River//Cities drivs av Impact Foundation i Polen och med ett stöd från ECF (European Cultural Foundation), med Intercult som en av de mest aktiva medlemmarna. Resultat av årets arbete är att en Memorandum of understanding formulerats, en ny styrelsegrupp är utsedd (i vilken Chrissie Faniadis ingår), samt en plan för nya ansökningar till finansiering. Vi har arbetat för att få med svenska aktörer i River//Cities, i dagsläget ingår även Umeå och Kalmar.
Intercults roll har varit en samordnande funktion, vi har varit värdar för ett River//Cities möte vintern 2009 och haft en länkande funktion med nordiska städer. Antal deltagare på aktiviteterna som rört River//Cities i Sverige: 35

www.river-cities.net[eng]The River//Cities platform is a transversal network composed of a large and varied group of organizations based in “river cities”. The purpose is to compare and to learn from each other, to analyze and to react to the future challenges of living in a river city, with regard to culture, environment, education, social services, city planning, etc.

The goal in 2009 was to formalize the River//Cities Platform and to draw up a plan of action for 2009-2010. River//Cities is run by Impact Foundation in Poland with support from the ECF (European Cultural Foundation). Intercult is one of the most active members. The year’s activities resulted in the formulation of a Memorandum of Understanding, the appointment of a new board of directors, and a plan drawn up regarding applications for funding. Intercult has worked to encourage Swedish organizations to join the platform that now includes Umeå and Kalmar. Intercult’s role has been predominantly a function of coordination. Intercult hosted the River//Cities meeting in the winter of 2009 and has acted as a link between the Nordic cities. Approximately 35 participants took place in River//Cities activities in Sweden.

Intercult, in cooperation with its eight partner organisations, is currently implementing a project for the promotion and organisational development of the River//Cities platform named River//Cities Flows of Identity financed through the European Cultural Foundation. In the Spring of 2010 the number of member organisations registered for the River//Cities Platform was 26, with good chances for gaining more members.

www.river-cities.net[/eng]

IETM[eng]IETM[/eng]

Det etablerade nätverket IETM växer starkare och starkare och samlar 2009 ca 550 internationella kulturorganisationer, teatrar, festivaler, dansgrupper, initiativ och entreprenörer från hela världen.
Nytt för i 2010 är att även enskilda medlemmar  är välkomna. IETM arrangerar årliga möten för internationellt samarbete mellan organisationerna. Dansens Hus  arrangerade mötet i Stockholm april 2011 i samarbete med Intercult och andra kulturinstitutioner.

www.ietm.org[eng]

The well established IETM network is growing ever stronger and had in 2009 a membership consisting of over 550 cultural operators, theatres, festivals, dance companies, initiatives and entrepreneurs from all over the world. Indivudual members are welcome starting 2010. IETM arranges yearly meetings to promote international collaboration within the network. Dansens Hus arranged the meeting in Stockholm in April 2011 in collaboration with Intercult and other culture organisations.

www.ietm.org[/eng]

Platform for Intercultural Europe[eng]Platform for Intercultural Europe[/eng]

PIE är ett initiativ format på uppdrag av EU Kommissionen som söker bättre dialogmöjligheter med branschen. Ett antal Europeiska aktörer har därför uppmanats att samlas under tre plattformar; ”for Intercultural Europe”, ”for Creative industries” och ”Access for culture”.

Platform for Intercultural Europe
[eng]

PIE is an initiative formed after a directive from the EU commission that was seeking better avenues of communication with the sector. A number of European organizations were therefore encouraged to group themselves under three platforms: one each for Creative Industries, Access for Culture and Intercultural Europe.

Recognizing Intercult’s engagement in the last named it was only natural that our organization took a participatory and representative role in platform meetings. In June, The Nordic Forum for Interculture hosted the regional P.I.E. meeting in Malmö and Intercult was partly responsible for realizing the event working closely with Sprititus Mundi. The object of this collaboration was to explore and map intercultural initiatives in the cultural life of the Nordic countries.

Platform for Intercultural Europe
[/eng]

Culture Action Europe[eng]Culture Action Europe[/eng]

CAE är en plattform i syfte att vara en samlad röst för Europas kulturaktörer i EU. Chris Torch från Intercult sitter i the advisory board som vice president och arbetar med nätverkets policydokument och dess utvecklingsstrategi.

Culture Action Europe
[eng]CAE is a platform whose goal is to be a collective voice for cultural operators within the EU. Chris Torch sits on the advisory board as Vice President and works with the network’s policy documents and development strategies. His engagement in the network Culture Action Europe has continued throughout the year with a number of meetings both in Brussels and in other cities around Europe. Chrissie Faniadis has also participated in a several of these meetings. The close cooperation with this network strongly contributed to the successful conference Re:Designing Cultural Politics.


Culture Action Europe

[/eng]