“Is Sweden a part of Europe’s cultural space?”

Intercult har bjudit in en av Europas experter på kulturpolitik Dragan Klaić för ett samtal om läget i Europa och Sverige.

Sverige har länge fokuserat på en nationell kulturpolitik, men var finns vi på den europeiska kulturens arenan? Hur agerar ett annat mindre land på denna arena? Europeisk kulturpolitik kommer att diskuteras med konkreta exempel på Hollands strategiska arbete.

Introduktion av Dr. Dragan Klaić: “European cultural space – what’s that?”
Samtalsledare: Chris Torch
Samtalet hålls på engelska.

Onsdag 3 juni 17:00 – 19:00
Annexet, Nytorgsgatan 15

Vin och tilltugg serveras.

Anmälan senast 29 maj till chrissie.faniadis@intercult.se eller 08-644 10 23.

Välkommen!

Ladda ned PDF om eventet
Läs Intercults remissvar på Kulturutredningen

Dr. Dragan Klaić – forskare, författare och expert på kulturpolitik. Han håller även en workshop
under Bergmanfestivalen på Dramaten 2 juni.

Dragan Klaić är ständig medlem av Felix Meritis Foundation i Amsterdam, han var tidigare chef för Theater Instituut Nederland och president under 6 år för Culture Action Europe tidgare kallat European Forum for Art adn Heritage. Klaić undervisar vid universitetet i Leiden, Central European University i Budapest och på universitetet i Bologna. Utbildad i dramaturgi i Belgrad och har en doktorsexamen i teater historia och dramatisk kritik från Yale University Klaićs områden är samtida scenkonst, europeisk kulturpolitik, strategier för kulturell utveckling och internationellt kulturellt samarbete, interkulturella och kulturella minnen. Den senaste i en lång rad böcker han har skrivit, Mobility of Imagination (2007), handlar om internationellt kultursamarbete.