EUs budgetförslag kom igår, Ida Burén kommenterar i DN idag[eng]EU’s budget proposal came yesterday, Ida Burén comments in Swedish press today[/eng]

EU kommissionens budgetförslag för 2014-2020 har nu publicerats. Få en överblick av läget i Europa i DNs artikel idag, där bland andra Ida Burén, VD på INtercult, ger en kommentar. Det är hög tid att skriva under we are more kampanjen, om du inte redan har gjort det. Ett statement från Culture Action Europe som driver kampanjen we are more för ett utökat kulturstöd med högre kvalitet kommer i dagarna.

DN skriver “EU drar ner på kulturstödet

Sammandrag av budgetförslaget[eng]The EU Commission’s budget porposal for 2014-2020 is now published. Swedish national newspaper Dagens Nyheter reports on the situation for culture funding in Europe including comments by Intercult CEO Ida Burén. It is high time to sign the we are more petition, if you have not done so allready.

Article in Dagens Nyheter (in Swedish)

Conclusion on EUs budget proposal
[/eng]

Verksamhetsberättelse 2010: ett år av förändring[eng]Annual report 2010: a year full of changes[/eng]

2010 var ett år av förändring på Intercult. Det mulitlaterla projektet Black/North SEAS avslutades med flera event i Skottland, Turkiet, Georgien och Sverige, samt en extern utvärdering och dokumentations webbplats – SEAS Dock www.seas.se. Samtidigt drog planer, partnerskap och ansökningar inför nästa fleråriga projekt CORNERS igång. Europeiskt Resurscentrum för Kulturs uppdrag från regeringen gick in på sitt tredje och sista år, och intresset från kultursektorn i Sverige var större än någonsin. Samtidigt gjorde vi en omroganisering internt och året avslutades med en ny organisationsmodell där bland annat rollen konstnärlig ledare ströks och grundare Chris Torch lämnade över VD-stafettpinnen till Ida Burén, för att själv helhjärtat ägna sig åt framförallt Intercults internationella aktiviteter som senoir associate.

Ladda ned Intercults Verksamhetsberättelse 2010 (PDF, 13,5 MB)[eng]2010 was a year of changes at Intercult. The mulitlateral project Black/North SEAS was finalised with several events in Scotland, Turkey, Georgia and Sweden, and an external evaluation and documentation web site – SEAS Dock www.seas.se. In parallel we began working on our next international collaborative project CORNERS, developing partnerships, applications and the concept. The mission from the Swedish Government to run the European Resource Center ended as planned after three years, with a greater interest from the cultural sector than ever. Internally Intercult began a re-organisation process and the year of 2010 ended with the launch of a new organisational model, and founder Chris Torch leaving the CEO position to Ida Burén, to be able to focus fullheartedly on his international work as senior associate.

Download the Annual report 2010 (PDF, 13,5 MB)[/eng]

Vi välkomnar Iwona Preis till Intercult[eng]We welcome Iwona Preis to Intercult[/eng]

Iwona Preis börjar i slutet av augusti som projektledare för Europeiskt Resurscentrum för Kultur.

Iwona tar med sig mångårig erfarenhet, bland annat som konsult i det egna bolaget med inriktning på EU-projekt och svenska relationer med Polen och Balticum. Där har hon erbjudit rådgivning till svenska uppdragsgivare som behöver aktivt stöd med att söka bidrag ur olika fonder, såväl avseende regional finansiering som Europeiska strukturfonder. Med över 20 års erfarenhet som projektledare, har Iwona även hunnit med arbete med markandskommunikation, och produktion av utställningar, konferenser och event.

Hon har drivit såväl regionala som transnationella projekt samt jobbat med uppbyggnad av partnerskap mellan myndigheter och organisationer på båda sidorna av Östersjön. Iwona har erfarenhet av att driva EU-projekt från idé till ansökan och genomförande inom kultur, arbetsmarknad, kompetensutveckling, integration och jämställdhet.
Som konsult och EU rådgivare har hon jobbat som projektledare för projekt finansierade bland annat av ESF Rådet, Svenska Institutet, Polska Institutet, Stockholms Läns Landsting och Sida Östersjöenheten.

Så säger Iwona om sin profil:
Född i Polen och verksam i Sverige lägger jag alltid mycket krafter på den internationella, europeiska dimensionen i de projekt jag leder eller deltar i. Jag tror på styrkan i gemensamma transnationella satsningar, meningsfulla internationella relationer, stark interkulturell dialog och respekt för kulturell mångfald i framtidens demokratiska Europa. Jag hoppas kunna bidra med min kompetens och erfarenhet till Intercult´s aktiviteter på den nationella och europeiska kulturpolitiska arenan och skapandet av storskaliga transnationella och gränsöverskridande konst- och kulturprojekt.[eng]

We asked Iwona, our new team member who will work as Project Manager for  European Resource Center for Culture. to present herself to our English readers:

My name is Iwona Preis and in the end of August I will have a pleasure to begin on my new job at Intercult.

I am joining the Intercult team after several years of working as EU adviser and Project Manager for publicly financed projects both in the region of Stockholm and internationally with partners from all over Europe. Born in Poland and living in Sweden, I concern myself being a citizen of Europe, always working from a global perspective for internationalisation of my fields of professional activities.

Since 2003 the main business objective of my consultant work was to be a valuable resource for public administrations and enterprises dealing with external funded projects. Before 2003 I also worked with marketing communications and production of exhibitions, conferences and events.

With over 20 years of project management experience I am looking forward to contribute to Intercult`s work with the next programme periods European agenda for Culture based on meaningful international relations, strong intercultural dialogue and overall respect for cultural diversity.

See you soon!

Iwona[/eng]

Stockholm Stads nya kulturstöd bordlagt efter debatt i media, läs replik av bland andra Ida Burén[eng]Stockholm City postpones reform of the culture funding after debate in media including reply by Ida Burén and other free groups[/eng]

Stockholms Stads arbete med att ta fram ett nytt kulturstöd för fria grupper fick hård kritik i media i början av juni. Ida Burén, VD på Intercult, deltog i en arbetsgrupp med uppgift att ge feedback på reformen under utvecklingsarbetets gång i våras, tillsammans med tolv andra representanter från fria grupper i Stockholm. Den 18 juni gav hela arbetsgruppen sin syn på processen i en replik i Svenska Dagbladet. Reformen som skulle drivas igenom efter sommaren är nu bordlagd till 2012.

Läs repliken på Svd.se

Läs hela debatten på Svd.se

Kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt kommenterar att kulturstödet skjuts upp i DN[eng](sorry, only in Swedish)

Stockholms Stads arbete med att ta fram ett nytt kulturstöd för fria grupper fick hård kritik i media i början av juni. Ida Burén, VD på Intercult, deltog i en arbetsgrupp med uppgift att ge feedback på reformen under utvecklingsarbetets gång i våras, tillsammans med tolv andra representanter från fria grupper i Stockholm. Den 18 juni gav hela arbetsgruppen sin syn på processen i en replik i Svenska Dagbladet. Reformen som skulle drivas igenom efter sommaren är nu bordlagd till 2012.

Läs repliken på Svd.se

Läs hela debatten på Svd.se

Kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt kommenterar att kulturstödet skjuts upp i DN[/eng]

Wroclaw blir europeisk kulturhuvudstad 2016

Efter en nagelbitande process med många intressanta och inspirerande förslag från en rad polska städer avgjordes det hela 21 juni. Då utsågs Wroclaw till ny kulturhuvudstad 2016.

När nu Polen tar över ordförandeskapet i EU står Wroclaw i centrum genom sin kommande storsatsning European Culture Congress. Hundratals kulturaktörer och intressenter från hela Europa förväntas flockas till Wroclaw 8-11 september för att delta i kongressen.

Läs mer om Wroclaw och kongressen här
Klicka här för polska ordförandeskapet och dess kulturprogram[eng](Sorry, only in Swedish)[/eng]

CORNERS North Xpedition i augusti[eng]CORNERS North Xpedition in August[/eng]

Den första Xpeditionen, CORNERS North 8-21 augusti 2011, organiseras av CORNERS partner Umeå2014.

Vänder på perspektiven

Från Nordsjön till Bottenviken. En resa som går från kust till kust där vi utforskar det nordliga hörn och inland som utgörs av Västerbotten. Xpeditionen vänder på perspektiven och låter det som annars brukar ses som det perifera nu stå i centrum för att vägleda oss in i dess specifika situation, berättelser och tankegångar.

Vilka lokala nätverk är nödvändiga för att överleva här som människa? Vilka internationella kontakter är en självklar del av vardagen och livet? Vad betyder det att vara del av den samiska ursprungsbefolkning och dess Sàpmi som sträcker sig lång utanför landsgränserna? Hur ser livet ut för den som flyttar in i bygden, ibland rentav till en flyktingförläggning. Hur är det att stanna kvar då så många lämnar? Dessa frågor utforskar vi tillsammans med inbjudna värdar och gäster längs med resan.

Vi träffar lokala konstnärer som driver sin verksamhet såväl här som i andra delar av världen. Vi smittas av den kreativa överlevnadskonst som odlas. Vi undersöker hur nationell och lokal politik blir konkret vardag för invånaren. Och vi gör verklighet av detta genom att delta i fysiskt arbete som ger en praktisk inblick i hur dagligt arbete kan se ut på plats.
CORNERS North – en nyfiken och generös expedition där konstnärliga möten, nya nätverk och framtida samarbeten kommer att odlas och bära frukt!

Tina Eriksson Fredriksson, konstnärlig koordinator av CORNERS North

[eng]

The first Xpedition, CORNERS North 8-21 August 2011, is organised by CORNERS partner Umeå 2014.

Shifting perspectives

From the North Sea to the Gulf of Bothnia. A coast to coast journey exploring this far northern corner and inland that is Västerbotten. This Xpedition will shift perspectives; turning the peripheral into the central, letting the region guide us to its specific stories, situation and thinking.

What local networks are necessary in order to survive here as a person? What international contacts are a natural part of everyday life? What does it mean to be part of the Sami indigenous community and its Sàpmi land extending far beyond national borders? What is life like for those moving into the area, sometimes even as asylum seekers? And how does it feel to remain when so many leave? These are the kind of questions we explore together with our hosts and invited guests on the trip.

We meet with local artists who run their businesses, both here and in other parts of the world. We are caught up by the creative art of survival that is cultivated here. We examine how national and local policies affects everyday life for the residents. And we turn all these matters in to practical and concrete insight by working physically, side by side with local labourers. All arranged by the Xpedition.

CORNERS North – a curious and generous expedition in which artistic interventions, new networking and future collaborations will be nurtured and bear fruit!

Tina Eriksson Fredriksson, artistic co-ordinator of CORNERS North


[/eng]

BaseCamp Stockholm residency team och projekt hösten 2011[eng]BaseCamp Stockholm residency teams and projects Autumn 2011[/eng]

The following applicants and project proposals have been admitted to the Autumn 2011
1. Residency period: 2-16 October

Wasteland Twinning

Will Foster (UK/Berlin), Lars Hayer (Bordeaux/Berlin), Matthias Einhoff (Berlin)

By subverting a concept of ‘City Twinning’ that aims to parade a city’s more predictable and mainstream cultural assets and shifting the focus to Wastelands, questions of value and function will be raised. From these questions, new practices and understanding of the potential of these sites will be developed through cross-disciplinary models of practice.

During the BaseCamp residency the cross-disciplinary team of artists and co-founders of ‘Wasteland Twinning’ want to gather and map a variety of ideas and perspectives on the re-imagining of urban wasteland sites in Stockholm through approaches that work outside of the institutionalized framework of city planning and development.

Related links
Wasteland Twinning

2. Residency period: 5 November – beginning of December

The Visit

Nini Palavandishvili (Tiblisi, Georgia) and Anna Smolak (Krakow, Poland)

For BaseCamp Stockholm the two curators would like to extend and develop the project “The Visit”, originated by Anna Smolak and through common interests elaborated during her stay at GeoAIR residency in February 2011. The project is based on the research of different ethnic, cultural and religious groups living in chosen cities (Tbilisi, Krakow, Stockholm).

Read about the project

Supported by:

3. Residency period: December

The Parcel Project

Jody Hegel and Jana Jevtovic

Jana Jevtovic and Jody Hegel are two dance artists, both creators and performers, who first met in Montreal, Canada. The Parcel Project marks their first instance of working together as co-creators. The proposed project is based around the idea of a personal correspondence between two people. As the two will be separated, working and living on two continents for the next six months, this notion has come up as the solution for a way to continue a collaborative relationship. In the coming six months they will correspond with each other.

During the residency at BaseCamp Stockholm they plan to meet, open the collection which makes up the correspondence and begin build a performance together, exploring the possibilities of translating private experience to a public sphere.

How can we retain the essence of a personal experience as it is shared beyond ourselves?

Sign petition against stopped funding of Theater Instituut Nederland (TIN)

the Government of the Netherlands intends to stop funding Theater Instituut Nederland (TIN). Over the decades, TIN has proved itself to be an outstanding ambassador for the Dutch performing arts and it is the centre for expertise and information on, and for, Dutch theatre. Thanks to TIN, the Netherlands plays a significant role on the international stage. This is a terrible symptom of what is happening in Holland and cultural politics.

Sign the petition now!

we are more siktar på 15.000 signaturer!

Med tre veckor kvar tills att EU-Kommissionen i Bryssel presenterat sin budget proposition för nästa programperiod 2014-2020 är det hög tid att visa vad kultursektorn går för. we are more – kampanjen pågår för fullt. Målet är att få 15.000 enskilda underskrifter till Culture Action Europes manifest.

Idag har kampanjen noterat över 13.000 underskrifter och fler kommer dagligen. Missa inte chansen att visa ditt stöd för kampanjens mål att förbättra villkoren för konst och kultur i den europeiska utvecklingen.

Skriv under idag och sprida gärna vidare! För att skriva under, klicka här.

För mer information om we are more-kampanjen, klicka här.

Nominera Årets Europeiska Museum senast 16 juni

Under en begränsad tid kan man nu nominera kandidater till Årets Europeiska Museum (European Museum of the Year Award). Priset ges ut av Europeiska Museumforumet (EMF), som lyder under Europarådet.

Målet för organisationen är att främja och bidra till det europeiska museumväsendets fortsatta utveckling utifrån processer, innehåll och etablering. Intercult’s Chris Torch är medlem i EMF’s Board of Trustees, även Helena Westin, direktör för Sveriges Polismuseum är aktiv i EMF. EMFs museumpris instiftades redan 1977 och firar därmed 35 år 2012.

Nu är det fritt fram att nominera ytterligare muséer till denna fina utmärkelse. Sista anmälningsdag är 16 juni.

Mer information hittar du här.