2010 var ett år av förändring på Intercult. Det mulitlaterla projektet Black/North SEAS avslutades med flera event i Skottland, Turkiet, Georgien och Sverige, samt en extern utvärdering och dokumentations webbplats – SEAS Dock www.seas.se. Samtidigt drog planer, partnerskap och ansökningar inför nästa fleråriga projekt CORNERS igång. Europeiskt Resurscentrum för Kulturs uppdrag från regeringen gick in på sitt tredje och sista år, och intresset från kultursektorn i Sverige var större än någonsin. Samtidigt gjorde vi en omroganisering internt och året avslutades med en ny organisationsmodell där bland annat rollen konstnärlig ledare ströks och grundare Chris Torch lämnade över VD-stafettpinnen till Ida Burén, för att själv helhjärtat ägna sig åt framförallt Intercults internationella aktiviteter som senoir associate.

Ladda ned Intercults Verksamhetsberättelse 2010 (PDF, 13,5 MB) / 2010 was a year of changes at Intercult. The mulitlateral project Black/North SEAS was finalised with several events in Scotland, Turkey, Georgia and Sweden, and an external evaluation and documentation web site – SEAS Dock www.seas.se. In parallel we began working on our next international collaborative project CORNERS, developing partnerships, applications and the concept. The mission from the Swedish Government to run the European Resource Center ended as planned after three years, with a greater interest from the cultural sector than ever. Internally Intercult began a re-organisation process and the year of 2010 ended with the launch of a new organisational model, and founder Chris Torch leaving the CEO position to Ida Burén, to be able to focus fullheartedly on his international work as senior associate.

Download the Annual report 2010 (PDF, 13,5 MB)