Aktuella utlysningar i Europa, Norden och Sverige

Början av året innebär ansökningsverkstad för många kulturorganisationer. Här följer ett antal tips på aktuella utlysningar, många med deadlien redan i februari.

European Cultural Foundation öppnar den 20 februari 2012 en ny utlysning för samarbetsprojekt som är årets enda tillfälle att söka projektbidrag från ECF. Sista ansökningsdatum är den 2 May 2012. ”Collaboration Grant” är öppen för projekt med företrädesvis tre partnerorganisationer från Europa och grannländer. Man kan söka mellan 15,000 Euro och 30,000 Euro.

Mer pengar att söka för svenska internationella ungdomsprojekt hos Ungdomsstyrelsen. Man planerar under 2012 att fördela 32 miljoner till ungdomsprojekt, vilket är 5 miljoner mer än 2011. En mindre del av pengarna kan sökas för projekt i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Övriga medel är projektmedel som kan sökas av alla. 2012 kan man lämna in ansökningar 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

Nordiska kulturfonden utlyser framöver fyra sista ansökningsdatum varje år och inför varje datum kan man nu ansöka om upp till 500 000 danska kronor. 

Årets deadlines är 1 februari 
1 april, 
1 september, 
1 oktober.
Ansökan till Årets Nordiska Kulturbegivenhet 2013-2014 en kulturfestival för barn och unga är öppen till 15 februari 2012.

Fler nordiska möjligheter- sök mobilitetsstöd, nätverksstöd och stöd till residenscentra
• Mobilitetsstöd – 9 februari 2012
• Stöd till residenscentra – 1 februari 2012
• Kortvarigt nätverksstöd – 29 februari 2012

Kulturrådet – sök internationellt mobilitetsstöd för internationella kulturutbyten, exempelvis turnéer och gästspel för professionell konst- och kulturverksamhet, i Sverige och utomlands, senast den 16 februari.

Konstnärsnämnden utlyser nya vistelsestipendier till New York (Movement Research) och Berlin (Uferstudios) med sista ansökningsdag den 20 februari 2012. En gång per år med start 2012, kommer ett stipendium till vardera plats att utlysas med två månaders långa vistelser. IDP vill möjliggöra för danskonstnärer att vistas längre perioder utomlands för att få mer djuplodande utbyten och mer kontaktskapande, och samarbetar med platser som kan erbjuda bra plattformar för det.

EU:s kulturprogram – Ansök om kultursamarbete med Sydafrika inom ramen för samarbetsprojekt med tredjeländer inom EU:s kulturprogram. Sista datum för ansökan är 3 maj 2012. Med tredjeländer menar man länder som inte deltar i EU:s kulturprogram. Varje år utses ett eller flera länder att ingå som tredjeland. I år kunde stöd sökas för samarbete med Mexiko och 2012 är det alltså Sydafrika som står på tur. 2013 är det Australien och Kanada som är i fokus. Projekten ska genomföras av organisationer i minst tre länder som ingår i EU:s kul¬turprogram tillsammans med minst en samarbetspartner från Sydafrika. Projekten får pågå i högst 24 månader från startdatumet.

Innovativ Kultur öppnar nu en ny ansökningsomgång för samverkan mellan kultur, näringsliv och forskning i Stockholms Län. Innovativ Kultur satsar tillsammans med  Stiftelsen framtidens kultur på förnyelse inom konst & kultur.  Ansökningar tas emot från Stockholms län och prioriterar projekt som:  är kulturellt och konstnärligt nyskapande,  utvecklar nya metoder och processer,  utvecklar samarbete mellan kultur, näringsliv och/eller forskning. Sista ansökningsdatum är 15 mars 2012.

EU-programmet Ett Europa för Medborgarna på Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen har i början på 2012 fått ett antal nya uppdrag. Man ska bland annat samla in kunskap om det civila samhället, öka den europeiska sammanhållningen och ta reda på ungdomars attityder och värderingar.

Ungdomsstyrelsen blir utöver Ung och Aktiv i Europa även kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Programmet ska öka den europeiska sammanhållningen och demokratiarbetet i Europa.

Albanien blir det 37:e landet i EU:s Kulturprogram från och med 2012

Ett samarbetsavtal har undertecknats mellan EU-kommissionens generaldirektör för generaldirektoratet för utbildning och kultur Jan Truszczynski och Albaniens ambassadör Mimoza Halimi. Avtalet innebär att det från och med januari 2012 är möjligt att ansöka om stöd för samarbete med albanska kulturaktörer inom Kulturprogrammets alla programområden.

Hjälp kulturvärlden i Ungern protestera mot högerstyrningen av kulturpolitiken idag!

I Ungern fortsätter protesterna mot styrningen av kulturpolitiken från det styrande högerpartiet Fidesz. Budapests kulturbudget har skurits ner med 20% och den styrande borgmästaren har personligen bytt ut teatercheferna på flera teatrar mot egna kandidater.

Den 1 februari byts ledningen ut på ”New Theatre” i Budapest vilket lett till upprop från många teaterarbetare i Ungern, som vädjar till sina kolleger på teatrar i Europa att läsa upp en text som protesterar mot den växande intoleransen i Europa och utropar 1 februari till Teaterns dag för tolerans:

”I am reading a memorandum that will be read today in most theatres across Europe in the local language prior to the performance:

Today is February 1, 2012. Today in Budapest, one of the most important theatres in the city is being handed over to two new directors who have publicly espoused right-wing views for many years. They publish inflammatory pamphlets that are anti-Semitic, anti-Romani and racist. Starting today they will be the directors of a publicly subsidised theatre in a European capital. Their appointment breaks a taboo. Instead of taking this breach as an opportunity to condemn Budapest, we should commit ourselves in our own country and lives to tolerance, diversity and solidarity for the weaker members of our society. We are dismayed that political forces are at work in many European countries stirring up hatred, contempt and envy between people. Our intention with our theatre work is to overcome the divisive factors in our societies, to spark curiosity and to sharpen people’s senses for social truths – for the common good of all people, for peace and freedom in Europe. After all, we human beings are all free and equal in dignity and in rights; we are all citizens of one and the same world. Today is February 1, 2012. Let us join together today to celebrate the first ‘European Theatre Day for Tolerance’.”

Följ Nordic Advocacy workshopen på Twitter[eng]Follow Nordic Advocacy workshop on Twitter[/eng]

Nu har vi dragit igång en tvådagarsworkshop, tio nordiska kulturorganisationer är samlade på Intercult för att vässa påverkansverktygen inför det viktiga policyåret 2012. Håll dig uppdaterad via Twitter:

#nordadvocacy[eng]We have now started a two day workshop, ten Nordic culture organisations are gathered at Intercult to strengthen our advocacy tools for the important policy year of 2012. Keep yourself updated via Twitter: #nordadvocacy[/eng]

Kroatien sa JA till EU och kan bli den 28:e medlemsstaten tidigast den första juli 2013

Fredrik Haglund på Europaportalen.se skriver

“Trots stora ekonomiska svårigheter både i EU och på hemmaplan röstade kroaterna på söndagen för att gå med i unionen.

Två tredjedelar av Kroatiens väljare röstade på söndagen för att landet ska gå med i EU. Trots att valdeltagandet bara var 44 procent välkomnades resultatet som historiskt.

– Detta är ett historiskt beslut, en vändpunkt i vår historia, sade Zoran Milanović, Kroatiens premiärminister efter valresultatet.

Kroatien ansökte om EU-medlemskap 2003, förhandlingarna började 2005.

– Stort att någon fortfarande tror på den Europeiska unionen, kommenterade EU-kommissionär Cecilia Malmström resultatet på mikrobloggen Twitter .

Den ekonomiska situationen i Kroatien är risig. Statsskulden har precis överstigit de 60 procent av bruttonationalprodukten som är gränsen för att få gå med i valutaunionen. Arbetslösheten i landet ligger runt 17 procent.

För att Kroatien ska kunna gå med formellt måste alla länders parlament och det kroatiska parlamentet godkänna deras medlemskap. Detta förväntas bli klart i juni 2013, Kroatien kan alltså bli den 28:e medlemsstaten tidigast den första juli 2013.”

Kurs! Internationella kulturinstitut + svenska kulturorganisationer[eng]Course! International cultural institutes + Swedish culture organisations[/eng]

Utveckling och finansiering av svenska kulturprojekt med europeisk dimension i samarbete mellan internationella kulturinstitut (EUNIC) och svenska kulturorganisationer. En heldag med seminarier, diskussioner och workshop. Dags att fylla på kompetensen och skapa nya kontakter? Kursen är ett tillfälle att träffa representanter från de europeiska kulturinsituten och att diskutera projektutveckling.

[highlight]TID: 17 februari 2012 9:30-16:00
PLATS: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15
PRIS: 2800 kr ex moms
SPRÅK: Engelska
ANMÄLAN: Senast 10 februari, begränsat antal platser. Maila till iwona.preis@intercult.se

[/highlight]

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och projekledare på internationella kulturinstitut och svenska kulturorganisationer och institutioner som vill utöka kompetensen i hur man skapar samarbetsprojekt. Representanter från de europeiska kulturinsituten deltar.

Program

PART 1 9:30 – 12:00

Creating and financing culture projects
Chris Torch, senior associate, Intercult

Discussion

Different types of EU projects, experiences and recommendations
Adam Jeanes, EU expert and project director, Intercult

Discussion

PART 2 13:00-16:00

Turning individual ideas to common projects
Training workshop based on the experience of each of the participating organisation.

Workshop leaders: Adam Jeans and Iwona Preis, project manager, Intercult[eng]

The development and financing of European culture projects in collaboration between cultural institutes (EUNIC) and Swedish culture organisations. A full day with seminars, discussions and a workshop.

[highlight]TIME: 17 February 9:30-16:00

PLACE: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15
PRICE: 2800 sek ex moms
LANGUAGE: English
REGISTRATION: By 10 February, the places are limited. Mail to iwona.preis@intercult.se

[/highlight]

Program

PART 1 9:30 – 12:00

Creating and financing culture projects
Chris Torch, senior associate, Intercult

Discussion

Different types of EU projects, experiences and recommendations
Adam Jeanes, EU expert and project director, Intercult

Discussion

PART 2 13:00-16:00

Turning individual ideas to common projects
Training workshop based on the experience of each of the participating organisation.

Workshop leaders: Adam Jeans and Iwona Preis, project manager, Intercult[/eng]

Transnational Arts Production söker ny ledare[eng]Transnational Arts Production seeks new leadership[/eng]

Transnational Arts Production (TrAP) i Oslo driver transnationella konstproduktioner inom flera discipliner, och arbetar för att främja mångfald i norskt konst- och kulturliv. Verksamhetsledaren ska fronta detta arbete inför samarbetspartners, publik och förvaltning i tätt samarbete med programchefen och styrelsen. TrAP hette tidigare Du Store Verden.

Deadline för ansökan 30 januari

Läs mer på TrAP www.trap.no

Har du koll på EU-programmet Kreativa Europa?

Vad är EU-programmet Kreativa Europa? Varför behövs programmet Kreativa Europa? Här finns en introduktion i form av frågor och svar av EU-kommissionen: FAQ Kreativa Europa 2014-2020 – Frågor och svar

Europa.eu där FAQ:n är publicerad är Europeiska unionens officiella webbplats. Den är en bra utgångspunkt om du letar efter information och tjänster från EU. Bland pressreleaser finns det en sammanställning på olika språk, bland annat svenska