Ett samarbetsavtal har undertecknats mellan EU-kommissionens generaldirektör för generaldirektoratet för utbildning och kultur Jan Truszczynski och Albaniens ambassadör Mimoza Halimi. Avtalet innebär att det från och med januari 2012 är möjligt att ansöka om stöd för samarbete med albanska kulturaktörer inom Kulturprogrammets alla programområden.