Välkommen till seminarium på Intercult den 27 april kl 14-17, därefter mingel!

Torsdag 27 april kl 14-17 arrangerar Intercult  ett möte med temat Vikten av fri kultur i det svenska och europeiska offentliga rummet.
Hur kan institutioner och makthavare skapa förutsättningar för god offentlig konst/kultur – och vad är det? Hur bör institutioner fördela de medel de är satta att förvalta vad gäller kultur i det offentliga rummet? Kan kultur/konst i det offentliga rummet påverka demokrati? Kan kultur skapa förutsättningar för medborgardeltagande i politiska beslut? Kan känslan av tillhörighet stärkas genom att leverera och konsumera kultur i offentliga rum?

Mötet är ett samarbete mellan Intercult, Europa Direkt Intercult och Access Europa.

ANMÄL DIG DIREKT TILL 27 APRIL

PROGRAM – 27 april 2017

Plattformen ACCESS EUROPA är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Projektägare och initiativtagare är INTERCULT. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till EUs kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

Under våren 2017 organiserar ACCESS EUROPA två plattformsmöten för sina medlemmar och vänner, hos oss på Intercult, Nytorgsgatan 15, ingång Sandbacksgatan 8. Den första mötet ägde rum den 16 mars. Läs mer om detta möte här 

Kulturrådet; Kreativa platser (källa www.kur.se)

Kulturrådet-Kreativa-platser500px

Codesign

Codesign500px

Åsa Jungnelius

Åsa-Jungnelius500px

Jan Rydén

Jan-Ryden500px