Ungdomsstyrelsen har i början på 2012 fått ett antal nya uppdrag. Man ska bland annat samla in kunskap om det civila samhället, öka den europeiska sammanhållningen och ta reda på ungdomars attityder och värderingar.

Ungdomsstyrelsen blir utöver Ung och Aktiv i Europa även kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Programmet ska öka den europeiska sammanhållningen och demokratiarbetet i Europa.