Utveckling och finansiering av svenska kulturprojekt med europeisk dimension i samarbete mellan internationella kulturinstitut (EUNIC) och svenska kulturorganisationer. En heldag med seminarier, diskussioner och workshop. Dags att fylla på kompetensen och skapa nya kontakter? Kursen är ett tillfälle att träffa representanter från de europeiska kulturinsituten och att diskutera projektutveckling.

[highlight]TID: 17 februari 2012 9:30-16:00
PLATS: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15
PRIS: 2800 kr ex moms
SPRÅK: Engelska
ANMÄLAN: Senast 10 februari, begränsat antal platser. Maila till iwona.preis@intercult.se

[/highlight]

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och projekledare på internationella kulturinstitut och svenska kulturorganisationer och institutioner som vill utöka kompetensen i hur man skapar samarbetsprojekt. Representanter från de europeiska kulturinsituten deltar.

Program

PART 1 9:30 – 12:00

Creating and financing culture projects
Chris Torch, senior associate, Intercult

Discussion

Different types of EU projects, experiences and recommendations
Adam Jeanes, EU expert and project director, Intercult

Discussion

PART 2 13:00-16:00

Turning individual ideas to common projects
Training workshop based on the experience of each of the participating organisation.

Workshop leaders: Adam Jeans and Iwona Preis, project manager, Intercult /

The development and financing of European culture projects in collaboration between cultural institutes (EUNIC) and Swedish culture organisations. A full day with seminars, discussions and a workshop.

[highlight]TIME: 17 February 9:30-16:00

PLACE: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15
PRICE: 2800 sek ex moms
LANGUAGE: English
REGISTRATION: By 10 February, the places are limited. Mail to iwona.preis@intercult.se

[/highlight]

Program

PART 1 9:30 – 12:00

Creating and financing culture projects
Chris Torch, senior associate, Intercult

Discussion

Different types of EU projects, experiences and recommendations
Adam Jeanes, EU expert and project director, Intercult

Discussion

PART 2 13:00-16:00

Turning individual ideas to common projects
Training workshop based on the experience of each of the participating organisation.

Workshop leaders: Adam Jeans and Iwona Preis, project manager, Intercult