Open call – arbetar du med publikutveckling i ett EU-stött projekt?

EU-kommissionen organiserar en konferens om publikutveckling hösten 2012 och letar efter goda exempel från projekt som har fått stöd av kultur- och mediaprogrammen. Konferensen kommer att ge inspirerande exempel på publikutveckling från kulturorgansiationer och vill skapa ett europeiskt utbyte av praxis kring publikutvecklingsstrategier.

Pågående och avslutade projekt med en central publikutvecklingsdel uppmuntras att skicka in sina projekt senast 9 mars 2012. Läs mer här.

Kurs! Vilka är vi i sociala medier? – Om digital identitet

Vad?

Praktisk workshop om att skapa, vårda och utveckla digital identitet i sociala medier med Åke Nygren,

Presentation och diskussion av konkreta exempel och strategier från kulturella samarbetsprojekt med Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult

Hur funkar workshopen?

Vi funderar och workshopar praktiskt kring vår egen, och vår organisations, digitala identitet i sociala medier. Hur viktig är den? Hur kan man skapa och vårda ens digitala identitet? Hur, var och när syns vi? Hur skapar jag ett digitalt visitkort? Vilka kanaler ska vi välja? Hur mäta framgång?

För vem?

För dig som jobbar med digital kommunikation, värdeskapande och marknadsföring i din organisation och/eller bygger ditt eget varumärke
på internet.

Vad behöver jag ta med?

Ta med din bärbara dator, ipad och/eller smartphone. Glöm inte laddaren!

[highlight]TID: 14:30 – 18:30, torsdag 29 mars, 2012
PLATS: Intercult Annexet, Nytorgsgatan 15, runt hörnet
PRIS: 1000 kr ex moms
ANMÄLAN: Fyll i och skicka in din anmälan längst ned på den här sidan, senast 20 mars, 2012
ÖVRIGT: Fika ingår
[/highlight]

Vem är Åke Nygren?

Projektledare på Virtuella enheten, Stockholms stadsbibliotek. Föreläser om sociala medier, mobila biblioteket, sociala nätverk, platsbaserade tjänster och mer. Åke är flitigt anlitad som talare och workshophållare, han har bland annat gjort presentationer  på Online Information Conference 2011 i London, Östasiatiska muséet, Bok- och bibliotekmässan,

Vem är Vanessa Ware?

Kommunikationsansvarig på Intercult sedan 2009, med strategiskt och operativt ansvar för Intercults externkommunikation och internationella samarbetsprojekt. Vanessa har arbetat med webbutveckling och sociala medier sedan 2000, hon har bland annat utvecklat digitala verktyg för festivalorganisationer på Interaktiva Institutet och arbetat som projektledare med dynamiska webbplatser för mediebolag på June AB.

Aktuella utlysningar i Sverige, Norden och Europa 2

I januari började EDI med en ny typ av tips – aktuella ansökningar i Sverige, Norden och Europa för kulturaktörer. Här kommer månadens tips! Några av januaritipsen är dessutom fortfarande aktuella.

Vi påminner om att European Culture Foundation öppnade den 20 februari 2012 en ny utlysning för samarbetsprojekt som är årets enda tillfälle att söka projektbidrag från ECF. Sista ansökningsdatum är den 2 May 2012. ”Collaboration Grant” är öppen för projekt med företrädesvis tre partnerorganisationer från Europa och grannländer. Man kan söka mellan 15,000 Euro och 30,000 Euro.

Kulturbryggan har annonserat ut en ny utlysning för Genomförandestöd II till kulturprojekt.
Genomförandestödet är till för de idéer som gått igenom en testfas och som nu är redo att sjösättas och genomföras. Ett grundläggande krav är att man har 50% medfinansiering, med minst 1 privat källa. Läs in dig på riktlinjer och villkor här.
Sista ansökningsdag är 16 mars 2012. Beslut fattas senast 29 juni 2012.

Grundtvig stöd för förberedande besök. Funderar du på ett Grundtvig projekt med flera partners från EU och saknar medel för att förbereda projektet och ansökan? Organisationer som arbetar med vuxnas allmänna lärande kan ansöka om bidrag för ett förberedande besök inför sin ansökan inom Grundtvig partnerskap, Grundtvig volontärprojekt samt Grundtvig multilaterala projekt och nätverk. Representanter från en svensk organisation besöker en framtida partner i ett annat EU/EES land. Under besöket diskuterar man det framtida samarbetet, utarbetar gemensamma projektplaner samt formulerar projektansökan.
Du kan söka bidrag för uppehälle och resa för en person, högst 600 Euro.
Ansökningsdatum
Under 2012 är det möjligt att söka vid tre tillfällen. Sista ansökningsdatum är:
30 mars, 
31 augusti
, 19 oktober

Svensk-danska kulturfonden har ett årligt ansökningstillfälle för projektbidrag den 1 april.
Svensk-danska kulturfondens ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning.
Svensk-danska kulturfondens projektbidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner med flera. Som regel beviljas inte bidrag till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.
Svensk-danska kulturfonden beviljar som regel projektbidrag 20.000-50 000 SEK till ett projekt.

Fonden är i första hand delfinansiär av ett projekt och beviljar högst 85 procent av projektets totala kostnader.

Vill du jobba som EU expert inom utbildning och kultur?

EACEA – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency söker regelbundet experter som ska granska och utvärdera bland annat projektförslag inom utbildning och kultur.

EACEA är ett verkställande EU-organ med ansvar för ett flertal program inom yrkesinriktad utbildning, aktivt medborgarskap, ungdom, audiovisuella medier och kultur. Uppgifterna består bland annat av att bedöma projektförslag inom programmen och att utvärdera och följa upp projekt som fått finansiering. Olika typer av studier och analyser förknippade till verksamhetsområdena kan också bli aktuella.
Man ska ha minst fyra års yrkeserfarenhet inom de program som ansökan gäller och kunna arbeta på engelska eller franska. Tjänsterna kan sökas fram till den 30 juni 2013.
Uppdragen är ofta relativt korta, ibland bara några dagar om året, och giltigheten för listorna tidsbegränsade. Utomstående experter får ersättning för resor och logi samt ett arvode. I vanliga fall brukar arvodet ligga på 450 € per dag.

EACEA: s Call for Experts

Europaforum i Hässleholm firar 10-års jubileum 16-19 april 2012

Europaforum i Hässleholm firar 10-års jubileum 16-19 april 2012 med ett program som har som ambition att fånga upp Europas mest aktuella och brännande ämnen. Årets huvudtema är Förtroende; Litar vi på Europa – kan Europa lita på medlemsländerna?

Klara gäster är bland annat Birgitta Ohlsson, Staffan Nilsson, Lars Calmfors, Franz Fischler, Gunilla Carlsson och Pia Kinhult.

Läs mer i Europa Forums februarinyhetsbrev

Danmarks kulturminister utser namnkunnig insatsstyrka att visa på konst och kulturs värde

”What can art and culture do in a time of crisis?” Som en del av Danmarks ordöfandeskap i EU har Danska kulturministern Uffe Elbaek gett 12 europeiska kulturpersonligheter i uppdrag att hitta svaren. De möts i Köpenhamn 27-28 februari.

Bland de tolv deltagarna märks två svenskar, Margot Wallström och Efva Lilja. Gruppen kallas för Team Culture 2012 och likt en “insatsstyrka” ska de utforska Europa och hitta exempel på konst och kultur som gör skillnad och påverkar samhället i stort. Resultatet presenteras på ett möte i Bryssel i juni  inför en samling beslutsfattare, Europaparlamentariker och kulturministrar.

Läs mer

Grattis Chris 60 år!!!

Med ett intensivt engagemang för konstens och kulturens samverkan med samhället och med ett självklart globalt och interkulturellt perspektiv har du drivit projekt, debatt, nätverkande och generöst delat med dig av din kunskap.


Foto: José Figueora

Den europeiska resan började i Nacka. Chris är uppvuxen i en italiensk-amerikansk familj i USA och har en bakgrund som skådespelare, scenograf och regissör. Han kom till Sverige som tjugofemåring för att leda en workshop i gatuteater åt en teaterskola i Nacka. Han träffade då två personer som han grundade teaterkollektivet Jordcirkus tillsammans med: Marika Lagercrantz och Peter Bergared. Gruppen deltog i Frikvarteret Mullvaden 1977-1978, en ockupation av fyra bostadshus på Krukmakargatan /Södermalm/Stockholm. De uppträdde och tillsammans med husockupanterna gav de ut skivan “Mullvadsoperan”. I en opinionsundersökning året efter utnämndes ockupanterna till en av landets största opinionsbildare. Jordcirkus fortsatt som en frigrupp i ytterligare 12 år, med ett fyrtiotal uppsättningar. Chris var också en av initiativtagarna till festivalen Re:ORIENT (1993/94) och konstnärlig ledare för SHIKASTA (Riksteaterns mångkulturella ensemble) fram till 1995.

Chris kan kallas pionjär inom svenskt kulturliv då han på tidigt 90-tal såg Europa som det självklara arbetsfältet. Kulturen och konsten har en överbryggande kraft som inte ska hållas inom nationella gränser. Tvärtom. Chris Torch första initativ till en internationell samproduktion var SARAJEVO – Tales of a City, skriven av Goran Stefanovski, regisserad av Slobodan Unkovski, som sen blev Makedoniens omstridda Kulturminister. Produktionen turnerade genom Europa under ett par kritiska krigsår, 1993-94. Sarajevo blev ett av startskotten till bildandet av kulturorganisationen Intercult, som i Chris regi har initierat och drivit ett 20-tal internationella samarbetsprojekt sedan 1996. Chris leder nu CORNERS som just nu reser till fyra regioner i Europas utkanter, med 40 st konstnärer som utforskar områden och hitta berättelser till nya verk. Xpeditionerna går till Samiland, Sydkaukasus, Balkan och Östeuropa.

Arbetet på en europeisk arena har inneburit ett engagemang i EU:s kulturpolitik och sedan Sverige blev medlem 1995 så har Chris varit en stark förespråkare för att Sverige bör öppna sina gränser och agera internationellt inte minst inom kulturpolitiken. Hans inställning att det euroepiska samarbetet kan gynna kulturen var det få som höll med honom om i Sverige på 90-talet. Idag är Chris en flitigt anlitad talare och samtalsledare när det kommer till frågor om interkultur i Europa. Hans mening, vilket Intercults verksamhet bygger på, är att det internationella och det interkulturella är två sidor av samma mynt. I vår globaliserade värld blir den interkulturella kompetensen avgörande för att man ska kunna agera som världsmedborgare.

Året innan sin 60-årsdag lämnade Chris över VD-posten på Intercult till sin kollega Ida Burén. Att lämna den ledande rollen för en fristående kulturorganisation möjliggör en ny fas i hans yrkesliv. Chris fortsätter att arbeta som senior associate på Intercult, med större frihet att ägna sig åt internationella relationer, med ett särskilt öga till Svartahavsregionen och andra delar av Europas utkanter.

Födelsedagen kommer firas i påsk i sommarhuset i Pisciotta Italien tillsammans med vänner och kollegor från hela Europa. Vi önskar stort Grattis och ett nytt gott levnadsår!

Mamadou Sene och Lisa Ladberg spelar för Ivar-Lo pristagare idag

Idag spelar Intercults Mamadou Sene och producer-in-resident Lisa Ladberg på prisutdelningen av LO-rörelsens Ivar Lo-pris 2012 som går till Marie Hamberg. Hon har bland annat skrivit Drömfabriken coh Greklandssommaren, och önskade sig Mamadou Sene som musikaliskt framträdande. Prisutdelare är Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiordförande.

Prisutdelningen sker på Ivar Los födelsedag, på ABF Sveavägen 41 i Stockholm.

Vid samma arrangemang delar Anneli Jordahl ut Ivar Lo-Johanssons personliga pris ut till Kerstin Ekman för hennes roman Grand Final i Skojarbranschen.

Läs mer om Ivar Lo-priset

Läs mer om Ivar Lo-Johanssons personliga pris

Hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga

På Your Europe Advice kan du läsa om dina rättigheter som EU-medborgare och få praktiska tips om att bo, arbeta och resa i EU. På webbplatsen kan du läsa om att bo och leva i Europa. Du hittar information om att bo, arbeta och studera i andra EU-länder, tillgång till hälso- och sjukvård och dina rättigheter som konsument. Informationen är översatt till de flesta europeiska språk.

För allmänna frågor om EU kan du kontakta Europa Direkt: skicka din fråga eller ring Europa Direkt Intercult 08-644 10 23 så hjälper vi dig att hitta rätt.