EU-kommissionen organiserar en konferens om publikutveckling hösten 2012 och letar efter goda exempel från projekt som har fått stöd av kultur- och mediaprogrammen. Konferensen kommer att ge inspirerande exempel på publikutveckling från kulturorgansiationer och vill skapa ett europeiskt utbyte av praxis kring publikutvecklingsstrategier.

Pågående och avslutade projekt med en central publikutvecklingsdel uppmuntras att skicka in sina projekt senast 9 mars 2012. Läs mer här.