EACEA – Education, Audiovisual & Culture Executive Agency söker regelbundet experter som ska granska och utvärdera bland annat projektförslag inom utbildning och kultur.

EACEA är ett verkställande EU-organ med ansvar för ett flertal program inom yrkesinriktad utbildning, aktivt medborgarskap, ungdom, audiovisuella medier och kultur. Uppgifterna består bland annat av att bedöma projektförslag inom programmen och att utvärdera och följa upp projekt som fått finansiering. Olika typer av studier och analyser förknippade till verksamhetsområdena kan också bli aktuella.
Man ska ha minst fyra års yrkeserfarenhet inom de program som ansökan gäller och kunna arbeta på engelska eller franska. Tjänsterna kan sökas fram till den 30 juni 2013.
Uppdragen är ofta relativt korta, ibland bara några dagar om året, och giltigheten för listorna tidsbegränsade. Utomstående experter får ersättning för resor och logi samt ett arvode. I vanliga fall brukar arvodet ligga på 450 € per dag.

EACEA: s Call for Experts