”What can art and culture do in a time of crisis?” Som en del av Danmarks ordöfandeskap i EU har Danska kulturministern Uffe Elbaek gett 12 europeiska kulturpersonligheter i uppdrag att hitta svaren. De möts i Köpenhamn 27-28 februari.

Bland de tolv deltagarna märks två svenskar, Margot Wallström och Efva Lilja. Gruppen kallas för Team Culture 2012 och likt en “insatsstyrka” ska de utforska Europa och hitta exempel på konst och kultur som gör skillnad och påverkar samhället i stort. Resultatet presenteras på ett möte i Bryssel i juni  inför en samling beslutsfattare, Europaparlamentariker och kulturministrar.

Läs mer