Save the date! Det Europeiska Projektets Framtid 22 november

Det Europeiska Projektets Framtid del lll
– om kulturens roll för unga medborgare i utbildning och forskning den 22 november på Europahuset i Stockholm.

Den tredje konferensen om kulturens roll i Europas utveckling handlar om unga kulturskapare och aktivt medborgarskap. Hur kulturutövande och estetiska processer inte får plats och samtidigt tar plats i skolan. Om bryggan mellan kulturpolitik och utbildnings- och forskningspolitik. Konferensen samlar unga och äldre kulturaktörer, lärare, forskare och politiker.

Under dagen tar vi del av exempel och diskuterar hur det går till i praktiken. Vi tittar i och utanför befintliga strukturer som skola och kulturinstitutioner. Vi synar hur politiken i Sverige och EU möter upp behoven.

Ett samarbete mellan Intercult, Riksteatern och EU-kommissionens representation i Sverige, samt Europa Direkt Riksteatern och Europa Direkt Intercult.

Finansieringen klar för 2-årigt europeiskt mångfaldsprojekt

Sex europeiska kulturorganisationer går samman i projektet Brokering Cultural Participation 2012-2015 för att ta fram nya riktlinjer och verktyg åt offentliga kulturinstitutioner med syfte att förbättra mångfaldsarbetet gällande likabehandling, mänskliga rättigheter och ”diversity management”. Den nya publikens kulturdeltagandet ska öka och likaså institutionerna kapacitet att interagera med nya målgrupper.

Med start i höst genomför Intercult projektet tillsammans med Interarts, Platform for Intercultural Europe (PIE), IG Kultur, Danish Centre for Art and Interculture och ECCOM. Projektets huvudfinansiering kommer från EU:s integrationsfond.

Stockholm präglas alltmer av migration och har därmed en ny demografi/publik att ta ansvar för och relatera till. Den tid när kulturinstitutioner byggdes för att stärka nationalstaten är förbi i Sverige och många andra länder. Istället måste vi fråga oss vilken roll kulturinstitutionerna ska ha i dagens samhälle, som snarare präglas av mångfald och migration, och då med den vetskap om att kulturell integration går hand i hand med social integration.

Projektet utgår från att de offentliga kulturinstitutionerna har ett ansvar som samhällsutvecklare i utvecklingen mot ett gemensamt samhälle med kulturens kreativa kraft som motor. Projektet involverar kulturinstitutioner från sex länder (ca 10 institutioner i Sverige) i ett forskningsarbete om behov, kritiska punkter och eventuella hinder att nå nya målgrupper. Projektet kommer att genomföra 24 så kallade ”learning partnerships” där olika samhällsaktörer, varav en alltid är en kulturinstitution, analyserar och identifierar olika utvecklingsområden hos kulturinstitutioner för att bättre hantera ett samhälle av kulturell mångfald. Projektet avslutas med förädling av riktlinjer och verktyg som sprids till alla i kultursektorn för att ta del av.

Finansieringen klar för 2-årigt europeiskt mångfaldsprojekt

Sex europeiska kulturorganisationer går samman i projektet Brokering Cultural Participation 2012-2015 för att ta fram nya riktlinjer och verktyg åt offentliga kulturinstitutioner med syfte att förbättra mångfaldsarbetet gällande likabehandling, mänskliga rättigheter och ”diversity management”. Den nya publikens kulturdeltagandet ska öka och likaså institutionerna kapacitet att interagera med nya målgrupper.

Med start i höst genomför Intercult projektet tillsammans med Interarts, Platform for Intercultural Europe (PIE), IG Kultur, Danish Centre for Art and Interculture och ECCOM. Projektets huvudfinansiering kommer från EU:s integrationsfond.

Stockholm präglas alltmer av migration och har därmed en ny demografi/publik att ta ansvar för och relatera till. Den tid när kulturinstitutioner byggdes för att stärka nationalstaten är förbi i Sverige och många andra länder. Istället måste vi fråga oss vilken roll kulturinstitutionerna ska ha i dagens samhälle, som snarare präglas av mångfald och migration, och då med den vetskap om att kulturell integration går hand i hand med social integration.

Projektet utgår från att de offentliga kulturinstitutionerna har ett ansvar som samhällsutvecklare i utvecklingen mot ett gemensamt samhälle med kulturens kreativa kraft som motor. Projektet involverar kulturinstitutioner från sex länder (ca 10 institutioner i Sverige) i ett forskningsarbete om behov, kritiska punkter och eventuella hinder att nå nya målgrupper. Projektet kommer att genomföra 24 så kallade ”learning partnerships” där olika samhällsaktörer, varav en alltid är en kulturinstitution, analyserar och identifierar olika utvecklingsområden hos kulturinstitutioner för att bättre hantera ett samhälle av kulturell mångfald. Projektet avslutas med förädling av riktlinjer och verktyg som sprids till alla i kultursektorn för att ta del av.

Vi välkomnar våra nya praktikanter!

Intercult kan med glädje meddela att vi har två praktikanter med oss hela terminen. Båda studerar en master i Europastudier på Lunds universitet och går i samma klass.

Karin Falk, har en pol kand. från Lund Universitet och läser nu en Master i Europastudier. Karin har tidigare arbetat med debatt. Hon ser nu fram emot möjligheten att få en djupare insikt i hur kultur kan fungera som socialt och politiskt verktyg på den internationella arenan.

Artemis Sofios, har en kandidat i media och kommunikation från Atens Universitet och läser en master i Europastudier från LU. Artemis är intresserad av kultur som möjlighet till möte mellan olika människor och hoppas på att kunna arbeta med interkulturella samarbeten i framtiden.

Programmet för plattformsmötet i Halland 26/9

Den 26 september träffas vi i Halmstad hos vår medlem Daniel Borgman, Region Halland. Vi kommer att få ta del av regionens kulturstrategier och exempel på initiativ som tillåter mötesdeltagare från hela Sverige att se möjligheter till samarbeten på kulturfältet med Hallandregionens kulturaktörer.

TID:  26 september kl. 12.00- 17.30
PLATS: Halmstad, samling restaurang Svea Rådhusgatan 4
ANMÄLAN: Sista dag för anmälan är 20 september
Medlemmar i Access Europa anmäl er här
Anmälan till Prova på erbjudande för icke-medlemmar

Agenda

12.00 – 12.45 Vi samlas vid Restaurang Svea, Rådhusgatan 4, där vi även inleder med lunch.

12.45 – 13.30 Stadsvandring genom den gamla danskstaden Halmstad med destination Hallands Konstmuseum. www.hallandskonstmuseum.se

13.30 – 14.00 Hallands konstmuseum, Maria Tsakiris från Nordisk Kulturfond berättar om fondens inriktning och kommande utlysningar.

14.00 – 15.00 Kaffepaus och guidning av utställningar.

15.00 – 17.30

1. Kulturchef Eva Nyhammar berättar om Kultur i Halland, kulturplanen samt om Hallands residensverksamhet.

2. EU-projektet In Site, Ett Interreg IVb-projekt som förenar Konst och kulturhistoria på ett nyskapande sätt. Anne Lang berättar

3. Birgitta Olsson från Film Halland berättar om det internationella arbetet runt film: ”Erfarenheter från 10 års internationellt arbete – möjligheter och utmaningar”

18.00 Gemensam middag för de som vill. På egen bekostnad.

Världens Tak 20 år

I helgen är det 20 år sedan Göteborgs koreografen Gun Lund satte upp föreställningen Världens Tak. När det begav sig jobbade Ida Burén som producent med ansvar för all logistik och tillgänglighet till taken. Nu återsamlas alla inblandade till återblickar, seminarium och fest på 3 våningen. I samband med 20 års jubileumet släpps även en bok av journalisten Tor Billgren om denna unik föreställning. www.3vaningen.se/världens-tak-2013

Luciana Amado gestaltar migrantberättelser

Under sommaren har två konstnärliga projekt huserat i Intercult Annexet genom tävlingen SMart Space /studio. När en av vinnarna ville presenterar resultatet av sitt sex veckor långa arbete så kunde vi självklart inte säga annat än ja! Särskilt med tanke på att Luciana Amado arbetar med frågor som ligger Intercult varmt om hjärtat.

Konstnären Luciana Amado presenterar dokumentären S O U V E N I R S
NÄR: Lördag 24 augusti från 16:00
VAR: Intercult Annexet,  Nytorgsgatan 15, Stockholm.
Presentationen är kostnadsfri och vi serverar snacks, vin och kaffe

Long time ago I lost my place in the world.
And then, only after that, I realized I’ve gained the most incredible thing:
I belong to Everywhere, and Everywhere belongs to me.

S O U V E N I R S bygger på intervjuer med människor som flyttat till Stockholm eller har erfarenheter av andras migration. Luciana Amado gestaltar berättelserna i mikroinstallationer med hjälp av figurer, objekt, textilier, temperaturer, ljud, ljus och till och med doft. Installationerna utgör scener som hon sedan filmar.

”It is beautiful and originally made, with different tools as lights, videos, audios and textiles mixed into kids toys. You can almost feel the stories behind them, and even make them your own.” Ninel Díaz

Konstnären Luciana Amado har en bakgrund som grafisk designer och scenograf i Argentina. Efter många år framför datorn började hon utforska rummet. http://lucianaamado.com

Med SMart Space vill SMartSe ge stöd och möjligheter till kreativa frilansare. SMart Space /studio gav en studioplats i sex veckor under sommaren till den bästa idén. 70 kreativa projekt kom in och många idéer var så bra att två vinnare utsågs. Läs mer på smartspaceblog.tumblr.com (http://smartspaceblog.tumblr.com/)

SMartSe (http://smartse.org) grundades av Intercult och SMartBe 2012. Kreativa frilansare erbjuds att fakturera utan egen firma, hantera projekt och tillfälliga samarbeten, offentlig finansiering och internationella uppdrag. Det kostar ingenting att registrera sig.

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
T: 08 644 10 23
M: 070 750 24 54
vanessa.ware@intercult.se

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se

Live streaming av Arts and Audience 21-23 augusti från Helsingfors

I dagarna tre ska publikutveckling diskuteras på Arts and Audiences – a nordic conference on extending audience engagement and artistic partnership i Helsingfors. Intercults Chris Torch modererar panelerna där en bred samling exempel på publikutvecklingsprojekt presenteras från både scenkonsten och museer. Konferensen är fullsatt men det finns möjlighet att följa torsdagen och fredagen via live streaming på webben. Gå in på konferensens hemsida artsandaudiences.com för att ta del av programmet, deltagarna och diskussionerna.

Välkommen på vernissage – Luciana Amado

Under sommaren har två konstnärliga projekt huserat i Intercult Annexet genom tävlingen SMart Space /studio. När en av vinnarna ville presenterar resultatet av sitt sex veckor långa arbete så kunde vi självklart inte säga annat än ja! Särskilt med tanke på att Luciana Amado arbetar med frågor som ligger Intercult varmt om hjärtat.

Konstnären Luciana Amado presenterar dokumentären S O U V E N I R S
NÄR: Lördag 24 augusti från 16:00
VAR: Intercult Annexet,  Nytorgsgatan 15, Stockholm.
Presentationen är kostnadsfri och vi serverar snacks, vin och kaffe

Long time ago I lost my place in the world.
And then, only after that, I realized I’ve gained the most incredible thing:
I belong to Everywhere, and Everywhere belongs to me.

S O U V E N I R S bygger på intervjuer med människor som flyttat till Stockholm eller har erfarenheter av andras migration. Luciana Amado gestaltar berättelserna i mikroinstallationer med hjälp av figurer, objekt, textilier, temperaturer, ljud, ljus och till och med doft. Installationerna utgör scener som hon sedan filmar.

”It is beautiful and originally made, with different tools as lights, videos, audios and textiles mixed into kids toys. You can almost feel the stories behind them, and even make them your own.” Ninel Díaz

Konstnären Luciana Amado har en bakgrund som grafisk designer och scenograf i Argentina. Efter många år framför datorn började hon utforska rummet. http://lucianaamado.com

Med SMart Space vill SMartSe ge stöd och möjligheter till kreativa frilansare. SMart Space /studio gav en studioplats i sex veckor under sommaren till den bästa idén. 70 kreativa projekt kom in och många idéer var så bra att två vinnare utsågs. Läs mer på smartspaceblog.tumblr.com (http://smartspaceblog.tumblr.com/)

SMartSe (http://smartse.org) grundades av Intercult och SMartBe 2012. Kreativa frilansare erbjuds att fakturera utan egen firma, hantera projekt och tillfälliga samarbeten, offentlig finansiering och internationella uppdrag. Det kostar ingenting att registrera sig.