Sex europeiska kulturorganisationer går samman i projektet Brokering Cultural Participation 2012-2015 för att ta fram nya riktlinjer och verktyg åt offentliga kulturinstitutioner med syfte att förbättra mångfaldsarbetet gällande likabehandling, mänskliga rättigheter och ”diversity management”. Den nya publikens kulturdeltagandet ska öka och likaså institutionerna kapacitet att interagera med nya målgrupper.

Med start i höst genomför Intercult projektet tillsammans med Interarts, Platform for Intercultural Europe (PIE), IG Kultur, Danish Centre for Art and Interculture och ECCOM. Projektets huvudfinansiering kommer från EU:s integrationsfond.

Stockholm präglas alltmer av migration och har därmed en ny demografi/publik att ta ansvar för och relatera till. Den tid när kulturinstitutioner byggdes för att stärka nationalstaten är förbi i Sverige och många andra länder. Istället måste vi fråga oss vilken roll kulturinstitutionerna ska ha i dagens samhälle, som snarare präglas av mångfald och migration, och då med den vetskap om att kulturell integration går hand i hand med social integration.

Projektet utgår från att de offentliga kulturinstitutionerna har ett ansvar som samhällsutvecklare i utvecklingen mot ett gemensamt samhälle med kulturens kreativa kraft som motor. Projektet involverar kulturinstitutioner från sex länder (ca 10 institutioner i Sverige) i ett forskningsarbete om behov, kritiska punkter och eventuella hinder att nå nya målgrupper. Projektet kommer att genomföra 24 så kallade ”learning partnerships” där olika samhällsaktörer, varav en alltid är en kulturinstitution, analyserar och identifierar olika utvecklingsområden hos kulturinstitutioner för att bättre hantera ett samhälle av kulturell mångfald. Projektet avslutas med förädling av riktlinjer och verktyg som sprids till alla i kultursektorn för att ta del av.