Den 26 september träffas vi i Halmstad hos vår medlem Daniel Borgman, Region Halland. Vi kommer att få ta del av regionens kulturstrategier och exempel på initiativ som tillåter mötesdeltagare från hela Sverige att se möjligheter till samarbeten på kulturfältet med Hallandregionens kulturaktörer.

TID:  26 september kl. 12.00- 17.30
PLATS: Halmstad, samling restaurang Svea Rådhusgatan 4
ANMÄLAN: Sista dag för anmälan är 20 september
Medlemmar i Access Europa anmäl er här
Anmälan till Prova på erbjudande för icke-medlemmar

Agenda

12.00 – 12.45 Vi samlas vid Restaurang Svea, Rådhusgatan 4, där vi även inleder med lunch.

12.45 – 13.30 Stadsvandring genom den gamla danskstaden Halmstad med destination Hallands Konstmuseum. www.hallandskonstmuseum.se

13.30 – 14.00 Hallands konstmuseum, Maria Tsakiris från Nordisk Kulturfond berättar om fondens inriktning och kommande utlysningar.

14.00 – 15.00 Kaffepaus och guidning av utställningar.

15.00 – 17.30

1. Kulturchef Eva Nyhammar berättar om Kultur i Halland, kulturplanen samt om Hallands residensverksamhet.

2. EU-projektet In Site, Ett Interreg IVb-projekt som förenar Konst och kulturhistoria på ett nyskapande sätt. Anne Lang berättar

3. Birgitta Olsson från Film Halland berättar om det internationella arbetet runt film: ”Erfarenheter från 10 års internationellt arbete – möjligheter och utmaningar”

18.00 Gemensam middag för de som vill. På egen bekostnad.