Rijeka 2020 går vidare i nomineringsprocessen till kulturhuvudstad[eng] Rijeka 2020 proceeds to the second round in the competition for European Culture Capital 2020[/eng]

Intercults Chris Torch har utnämnts till Programchef för Rijeka 2020, en av fyra kandidater till att bli Europeisk kulturhuvudstad. Staden som är belägen i Kroatien vid Adriatiska havet är i full förberedelse inför det sista steget av utnämningen. Det slutgiltiga förslaget lämnas den 10 februari till komissionen och beslut fattas av panelen senast den 23 mars. Rijeka är en av fyra nominerade kroatiska städer och vinnaren annonseras i slutet av mars 2016.

Rijekas främsta strategi inför den slutgiltiga utnämningen består av att stärka kulturella infrastrukturer, involvera lokala konstnärer och kulturorganisationer samt att utveckla staden ekonomiskt genom kulturturism och kreativa branscher.

Projekt som dessa, menar Torch, skapar möjligheter för utbyte och relationsbyggande över nationsgränserna i Europa. Kulturen har en kraft att förena, och förhoppningsvis ser svenska kulturorganisationer detta som tillfälle att ytterligare länka till storskaliga evenemang som Rijeka 2020.

Läs mer om:
Rijeka 2020
Europas Kulturhuvudstäder
Matera 2019
CORNERS

 

[eng]

Intercults Chris Torch has been appointed to be Program Director for Rijeka 2020, one of four candidate cities for Cultural Capital of Europe 2020. The Croatian city of Rijeka, which is situated by the Adriatic Sea, is preparing for the final stage of the process of being selected. Rijeka is one of four nominated Croatian cities and the winner will be announced around March 23 2016.

Read more

[/eng]

Riksdagens utvärdering av kultursamverkansmodellen är klar

Intercult och Riksteaterns konferens den 7 december handlade  om kultursamverkan inom och mellan regioner och länder. Vi pratade mycket om hur kultursamverkansmodellen som infördes nyligen i Sverige har fungerat hittills. Meningen med modellen var bland annat att det regionala inflytandet över kulturen skulle öka och att ansvarsfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå skulle tydliggöras. Nu har Riksdagens utvärdering och uppföljning om modellen kommit!

Läs den i sin helhet på Riksdagens hemsida:
http://data.riksdagen.se/fil/63511871-B742-46A3-8A3D-EB1118E3D564

Kommentar av Kulturutskottets Niklas Malmberg (mp) på Svt:s hemsida:
http://www.svt.se/kultur/mer-dialog-men-pengarna-gar-till-samma-institutioner

 

Nyheter i ERASMUS

Deadline för nästa ansökan 2 februari!

Nyhet: Strategiska partnerskap delas upp i två
Från och med 2016 delas Strategiska partnerskap upp i två separata satsningar:
Erfarenhetsutbyten – mindre projekt som framför allt syftar till strategiskt utbyte av erfarenheter. Ungdomsgrupper kan också göra internationella samarbetsprojekt kring egna idéer.
http://www.mucf.se/erfarenhetsutbyten
Innovationsprojekt – större projekt för utveckla och sprida nya metoder. Ansökningsdeadline endast en gång per år, 2 februari 2016.
http://www.mucf.se/innovationsprojekt

Europa öppnar för kulturellt samarbete med länder utanför Europa[eng]Development cooperation / External relations[/eng]

Europeiska unionens råd understryker, enligt ett pressmeddelande från den 24 november 2015, vikten av att Europa satsar på relationer och kulturellt utbyte inte bara inom Europa utan med länder i hela världen. Dialog, gemensam förståelse och global solidaritet ska resultera i ett gemensamt strategiskt arbete inom Europa för att få en samsyn i dessa frågor. Kulturen har här en viktig plats. Läs hela pressmeddelandet (eng)

[eng]

Development cooperation / External relations
Regarding Culture in the EU’s external relations, the European Council underlines the necessity to go beyond projecting the diversity of European cultures, and aim at generating a new spirit of dialogue, mutual listening and learning, joint capacity building and global solidarity, aiming at a better coordination of efforts towards a strategic European approach. This would also, with the help of culture, enable challenges such as the migratory crisis, radicalisation and xenophobia, the destruction of and threat to cultural heritage and illicit trafficking in cultural objects, to be addressed more efficiently.” (European Council press release, 24 November) Read the pressrelease

[/eng]

Roy Andersson har fått ett prestigefyllt europeiskt pris – European Film Awards 2015![eng]28th European Film Awards – Swedish film director Roy Andersson is one of the winners[/eng]

Roy Andersson tilldelat prestigefullt pris av Europeiska filmakademin.
Roy-Andersson_500

Över 3000 medlemmar i Europeiska filmakademin – med filmskapare från hela Europa – har röstat fram 2015 års vinnare av European Film Awards.

Sedan 1988 delar den Europeiska filmakademin årligen ut priset ‘European Film Award’ för framstående insatser inom europeisk film. Vinnarna annonserades på en ceremoni i Berlin den 12 december 2015. Priset för bästa europeiska komedi tilldelades filmen ‘En duva satt på en gren och funderade på tillvaron’ med manus och regi av Roy Andersson. Vill du se ett utdrag under Anderssons film? http://bit.ly/1J8YaB9

Här är hela listan över årets vinnare: http://bit.ly/1NqeMq1

[eng]

The more than 3,000 members of the European Film Academy – filmmakers from across Europe – have voted for this year’s European Film Awards. The winners were announced at a ceremony in Berlin on December 12 2015.

Roy-Andersson_500

The swedish film director Roy Anderson won the price best European comedy with his film “A pigeon sat on a branch reflecting on existence”

Click on the link and read about all the winners At the awards ceremony in Berlin LINK

[/eng]

EU vill underlätta för åtkomst av digitala tjänster[eng]Making EU copyright rules fit for the digital age[/eng]

EU-kommissionen vill göra det möjligt att använda filmer, spel och andra digitala tjänster när man vistas tillfälligt i andra EU-länder, s.k. portabilitet.
– Det är ytterligare ett steg som kommer föra Europa närmare en gränslös digital ekonomi och samhälle, säger Andrus Ansip, EU-kommissionär med huvudansvar för det som kallas EU:s digitala inre marknad.
Läs hela pressmeddelandet här

[eng]

I a pressrelease the EU Commission informs how the first steps are taken to broaden access to online content and outlines its vision to modernise EU copyright rules. Read the pressrelease here

[/eng]

Röster från konferensen den 7 december

Dagens första deltagare anlände med god marginal före utsatt tid. Margareta Hedström, från Ideell kulturallians, svepte in på Kägelbanan med den, för årstiden, ovanligt varma och blåsiga vinden i ryggen. Över en ångande kopp kaffe berättar hon att hon har stora förväntningar på dagens konferens, och att hon hoppas få byta erfarenheter med andra kulturorganisationer. ”Kulturen är kittet mellan människor”, säger hon, och är nyfiken på att få höra vad som händer, inom det området, i landet. Få höra vad det finns för tankar i olika regioner, och hur långt man har hunnit med sin samverkan. Det ser hon fram emot.

En annan av morgonens kaffedrickare är Paul Reichberg, från Senioruniversitetet i Uppsala. Han tycker också att dagens konferens ska bli mycket intressant, och säger att det har hänt mycket positivt de senaste åren, när det gäller samverkan. Det finns starka ambitioner menar han, och är hoppfull inför framtiden när det gäller kulturpolitiken, med ett Europeiskt perspektiv i sikte. För trettio år sedan jobbade han som kommunal kulturchef, och då talades det överhuvudtaget inte om samarbete. Inte alls. Men dagens kulturpolitik kan bli ännu mer progressiv, anser han, och bli en motkraft mot den högerinriktade utvecklingen i Europa. Han är allvarligt bekymrad över dagens politiska läge, säger han, och menar att Europas demokrati är i fara. Men det som ändå ger honom hopp är den nordiska formen för folkbildning. Den är grunden för demokrati, anser han, och menar att folkbildning är en motkraft mot den förflackning av demokratin som nu sker runt om i Europa. Han påminner om tiden efter andra världskrigets slut. Då uppstod en optimistisk tro på Europas välfärdsutveckling, i alla fall när man tänkte på Västeuropas utveckling. Bort från nazism, fascism och kolonialism. Men nu har pendeln slagit tillbaka, säger han. ”Vi ser tyvärr en extremt högerinriktad utveckling, och det är lätt att tappa framtidstron”. Det tycker han är oroande.

Olof Walldén, från Landstinget Västmanland – Regionala beredningen, är också intresserad av demokrati- och kulturfrågor. Han hoppas att under dagen få diskutera hur det området kan bli tydligare i Kulturdepartementet, berättar han, strax innan konferensen börjar. Som det ser ut nu har det blivit fokus på storstadsfrågor, tycker han. Något han vill ska ändras. Han ska också ägna dagen åt att nätverka och diskutera samverkansmodellen, som han inte anser vara rättvis. ”Den håller på att krackelera”, säger han, och menar att staten abdikerat och överlåtit till de olika regionerna att ta större ansvar, utan att tillföra mer anslag. Han vill att staten tar ett tydligare ansvar och vill se ett större samarbete mellan Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet och Landsbygdsdepartementet.

Dessa röster från några av dagens deltagare sammanfattar mycket väl det konferensen handlade om – Kulturen som drivande kraft i framtidens Europa.

Robert Manchin, dagens huvudtalare och forskare inom sociologi i Europa och USA, bland annat, belyste hur sociala och kulturella faktorer påverkar samhällens välfärd. Han betonade vikten av att ta tillvara människors upplevda känsla av välbefinnande, och deltagande i samhället. Kultur och en känsla av deltagande är fundamenten i människors liv, ansåg han, och varnade för de ökade klyftor som uppstått mellan människor de senaste åren, sedan 2008. ”Vi måste tänka mer globalt nu”, sa han. ”Människor från stora delar av världen kommer att definiera sig som Européer i framtiden. Det är viktigt att Europa tar hand om alla sina medborgare!”

Chris Torch, grundare, konstnärlig ledare och VD på Intercult, var inne på samma spår, och menade att kultur inte bara är konst, utan även utbildning och folkrörelser. Han poängterade vikten av att besluten kommer närmre medborgarna, och sa att vi måste sluta tala om bara urbana miljöer. Alla regioner måste inkluderas, ansåg han. ”Vi måste minska klyftan mellan människor – mellan stad och land”!

Under lunchen, som bestod av nudelsallad med kyckling, minglad deltagarna och många röster hördes. En av dem tillhörde Daniel Borgman, från region Halland, som tyckte att det fina med den här konferensen var att han får tillfälle att nätverka och ta del av vad som händer med kulturutvecklingen i Europa. Han var intresserad av att diskutera samverkansmodellen med andra organisationer, och ta en diskussion om kulturanslagen, som han tyckte fördelades orättvist. ”Det mesta hamnar i Stockholm”, sa han, och såg inte glad ut.

Fredric Thomsen, från studieförbundet Bilda, ville också belysa kulturanslagen som för deras del minskar. Studieförbunden har en stor betydelse för landets kultur och måste få mer medel och gensvar från bidragsgivare och andra finansiärer, menade han. ”Förutom att jobba traditionellt med föreningar, församlingar och andra kulturyttringar, jobbar vi mycket med att plocka upp människor där de befinner sig – för att de ska få en så naturlig ingång till oss som möjligt. Vi har studiecirklar i svenska och samarbetar med flera organisationer som arbetar med asylsökande människor, och arbetslösa invandrare. Mötesplats Södertälje, är ett sådant exempel. Nyby vision, i Uppsala, ett annat”. Så refererade han till vad Per Olsson Fridh, statssekreterare i Kulturdepartementet, hade poängterat i sitt tal: att det är viktigt att människor är nära kulturen. Han menade att det är kulturen som håller ihop ett land. Att det är kulturen som gör oss till människor. Han ville stärka kulturpolitiken och låta folkbildningen tydligare ingå, något Fredric Thomsen absolut höll med om.

Annika Lykta, från Långsjö teater i Gnesta, kom inrusande på eftermiddagen med andan i halsen. Hon var förhindrad att delta under förmiddagen men var nu glad över att vara på plats. Snabbt berättade hon om den nystartade scenkonstgrupp hon ingår i. De jobbar mycket med hållbar utveckling, även ur ett Europeiskt perspektiv, sa hon, och snart ska de börja samarbeta med en grupp i Ungern. Och så har de samarbete med forskare runt om i Europa. Hon tycker att kulturarbetare mycket väl kan kommunicera forskning, sa hon, och så var hon väldigt glad över Intercults och Riksteaterns konferens – över deras utbildningar och inbjudningar. ”De inspirerar mig och ger mig möjligheter till nätverkande. Hälsa dem det”! Och så försvann hon in till föreläsningssalen. Hon ville inte missa en minut till.

I slutet av dagen dök Margareta Hedström, från Ideell kulturallians, upp igen, i vimlet. Hennes förväntningar på dagen hade införlivats, sa hon. Men hon tyckte att Robert Manchine borde ha fått mer talartid, för att berätta hur de hade gått vidare med sina forskningsunderlag. Och så hade hon velat få veta mer i detalj hur de olika regionernas olika samverkan fungerat – hur samtalen hade gått till. Hur man hade gått vidare. Det verkade ha fungerat lite olika, i olika regioner, konstaterade hon. Och så var hon förvånad över att höra att statssekreterare Per Olsson Fridh, sällan hinner läsa igenom hela rapporterna han får…

Sonja Östergren
frilansjournalist
sonja@lifetelling.se

Här är en kort sammanfattning av konferensen

SIMKA i Kosovo[eng]SIMKA in Kosovo[/eng]

Som ett led i projektet CORNERS Serbien/Kosovo åkte konstnärsduon SIMKA (Simon Häggbom och Karin Lind) till staden Prizren i Kosovo. Mellan den 10-12 december genomförde de en s.k.. ”expert visit” (train the trainer) med lärare, ungdomsledare, folk engagerade i filmklubbar, folk som arbetar med kultur tillsammans med funktionshindrade, socialt utsatta grupper m.fl.

I april 2016 startar CORNERS i staden Vranje, Serbien och då kommer SIMKA tillsammans med flera CORNERS-konstnärer att jobba med sina olika CORNERS-projekt. Förhoppningsvis kan arbetet nu i december bana väg för ett konstnärligt samarbete över gränsen mellan Serbien och Kosovo under CORNERS nästa år.

Mirrored-Red590x393webb

Simon-YHop590px
Gul-Karin-portr-liten590x521

Simon-YHop590px

[eng]

As part of the CORNERS Serbia/Kosovo project the artistduo SIMKA (Simon Häggbom and Karin Lind) has been to the city of Prizren in Kosovo. In December 10-12 they made an ”expert visit” (train the trainer) and work with teachers, youth leaders, filmclubs and other people working in a social context with culture.

In april 2016 SIMKA will work, together with other CORNERS artists in CORNERS Vranje, Serbia. The city of Vranje is situated only about 100 kilometers from the city of Prizren i Kosovo. Hopefully this work in December will make way for an artistic cooperation between Serbia and Kosovo during CORNERS next year.

Mirrored-Red590x393webb

Gul-Karin-portr-liten590x521

Simon-YHop590px

Simon-YHop590px

[/eng]

Tack alla deltagare på konferensen den 7 december!

Tack alla deltagare för en intressant dag på konferensen Det europeiska projektets framtid – hänger det på regionerna? den 7 december. Vi ser fram emot att ta del av utvärderingsenkäterna som skickats på mail till alla deltagare.

En mer utförlig rapport om konferensen kommer snart finnas här på hemsidan.

Tills dess kan ni som vill återuppleva konferensen via Riksteaterns Bambuser länk:

http://bambuser.com/channel/Riksteatern

Röster från konferensen, intervjuer med konferensdeltagarna av frilansjournalist Sonja Östergren

Welcome_framsidan500

Tack alla deltagare på konferensen den 7 december![eng]Thank You to all participants at the conference December 7![/eng]

Konferensen ”Det europeiska projektets framtid – hänger det på regionerna är över! Här följer en kort sammanfattning.

Drygt 140 personer tog sig till Kägelbanan för att ta tempen på hur kultursamverkan i landets regioner fungerar egentligen. Och hur är situationen i Europa?

Konferensens huvudtalare Robert Manchin berättade initierat och med stort engagemang om hur läget i Europa har förändrats. Att det senaste valet i Frankrike har ritat om den politiska kartan och hur detta kan påverka resten av Europa. Han poängterade kulturens betydelse i denna omvälvande tid, som en stark sammanhållande länk. Kulturen har en viktig roll i att inte låta Europas befolkning glömma vår gemensamma kultur och värdegrund för att stå emot de nya mörka krafter som sprids.

Stadssekreterare Per Olsson Fridh tog upp läget i Sverige och Europa idag. Hur vi väljer att besvara de stora frågorna kring migration och främlingsfientlighet. Stoltheten över kultursverige och de satsningar som nu görs för att underlätta den nya situationen gick det inte att ta miste på. Kultursamverkansmodellen, en samverkan mellan stat och regioner är viktig för demokratin. Att kulturdebatten förs på politisk nivå i regionerna är värdefullt för kulturens ställning på den politiska agendan. Kultursamverkansmodellen kommer att utvecklas, departementet tror på den även framöver.

Chris Torch tog även han upp dagens situation i Europa och menade att det kan vara en styrka att regioner själva kan samverka över gränser, även landsgränser, utan att hållas tillbaka av statlig finansiering. Detta kan t.ex. ske via EU:s strukturfonder. Kulturlivet i Sverige och Europa har alla möjligheter att bygga broar mellan länder, av annat slag än politiker kan göra.

Annars var det kultursamverkansmodellen som diskuterades på konferensen, hur detta nya finansieringssystem lämnar möjligheter för civilsamhället att påverka kulturpolitiken. Men har det skett några förändringar egentligen? Första panelen diskuterade detta ämne.

Hur kan vi samverka mellan regiongränserna? Vem tar ansvar för den nationella kulturpolitiken? Dessa och andra frågor togs upp av panel nr 2. 
Som alltid blir det till slut pengarna som styr, och det hämmar ibland kreativa samarbeten.

Konferensdeltagarna hade under ett pass möjlighet att i grupper ledda av samtalsledare diskutera särskilt intressanta frågor. En kort sammanställning av detta kommer läggas på Intercults hemsida. 

Dagen avslutades med en påminnelse om hur verkligheten i Europa ser ut idag via Siljan Diljens gripande berättelse ”Min flykt”.

Vi arrangörer, Intercult, Riksteatern och Ideell kulturallians, väntar spänt på att få ta del av utvärderingsenkätens resultat. Ni som var med, fyll i enkäten om ni inte gjort det! Vi vill veta mer om er upplevelse så att vi kan göra ännu bättre konferenser framöver!

Vår utsända journalist Sonja Östergren har gjort ett intervjureportage med några av konferensens deltagare. Läs det här!

Länk till konferensprogrammet.

Ni som vill återuppleva konferensen kan göra detta via Riksteaterns Bambuser länk:

http://bambuser.com/channel/Riksteatern

Länk till konferensens hemsida

Röster från konferensen, intervjuer med konferensdeltagarna av frilansjournalist Sonja Östergren

Receptionen-500px
publik-med-Agneta500px

Chris-Torch-&-Robert-Manchin500px
Gruppdiskussion-500

Welcome_framsidan500

[eng]

Thank You everyone for an interesting day at the onference “The future of the European project- is it up to the regions?” December 7 in Södra Teatern, Stockholm.

Here is a recording of the conference at Riksteatern/The Swedish National Theaters Bambuser link

http://bambuser.com/channel/Riksteatern

Receptionen-500px

publik-med-Agneta500px

Chris-Torch-&-Robert-Manchin500px

Gruppdiskussion-500

Welcome_framsidan500

[/eng]