Deadline för nästa ansökan 2 februari!

Nyhet: Strategiska partnerskap delas upp i två
Från och med 2016 delas Strategiska partnerskap upp i två separata satsningar:
Erfarenhetsutbyten – mindre projekt som framför allt syftar till strategiskt utbyte av erfarenheter. Ungdomsgrupper kan också göra internationella samarbetsprojekt kring egna idéer.
http://www.mucf.se/erfarenhetsutbyten
Innovationsprojekt – större projekt för utveckla och sprida nya metoder. Ansökningsdeadline endast en gång per år, 2 februari 2016.
http://www.mucf.se/innovationsprojekt