Hamnstaden Rijeka i Kroatien är utsedd till Europeisk kulturhuvudstad 2020, med svensk programchef vid rodret.

Torsdagen den 24 mars 2016 utsågs Rijeka, Kroatien till Europeisk kulturhuvudstad 2020.

En internationell jury bestående av kulturexperter samt representanter från EU och Kroatien fattade beslutet att låta Rijeka representera Kroatien i konkurrens med tre andra kandiderande Kroatiska städer; Dubrovnik, Osijek, Pula.

Chris_webb_500px
Intercults Chris Torch, europeisk kulturexpert och Intercults grundare, är Programchef för Rijeka 2020. Han leder ett team av erfarna kulturpersoner från staden och övriga Kroatien.

“Konkurrensen var tuff”, berättar Chris Torch.”Inte minst eftersom det är första gången en kroatisk stad har blivit utnämnt till Europeiska Kulturhuvudstad. Glädjen i Rijeka var enorm!”

Rijeka 2020 kommer att dela kulturhuvudstadsåret 2020 med en irländsk stad, besked om vilken kommer i juli 2016. Valet står mellan Galway, Limerick och Waterford.

“Framförallt erbjuds nu otroliga möjligheter för att bygga kulturella broar mellan Sverige och Balkanområdet och i synnerhet med Rijeka. Som medarbetare på Intercult och tillika Programchef på Rijeka 2020, många nya dörrar kan öppnas för svenska konstnärer och kulturorganisationer.”

länk till Rijeka 2020 hemsidan: http://www.rijekaepk.eu/en/

läs Bid Book från Rijeka 2020:
https://issuu.com/rijeka2020/docs/rijeka_2020-port_of_diversity_bid_b

För mer information kontakta

Chris Torch

Senior Associate Intercult och programchef Rijeka 2020
tfn: +46 70 554 10 23
chris.torch@intercult.se

eller

Agneta Hansson
kommunikatör Intercult
tfn: 072 719 77 17
agneta.hansson@intercult.se

Pressbild Chris Torch (fotograf: José Figueroa) Klicka här
Pressbild Chris Torch (fotograf: Berndt Uhlig) Klicka här

 

Läs pressmeddelandet på MyNewsDesk

Europeisk kulturhuvudstad 2020 utsedd[eng]Rijeka in Croatia elected European Capital of Culture 2020[/eng]

Torsdagen den 24 mars 2016 utsågs Rijeka, Kroatien till Europeisk kulturhuvudstad 2020, med en svensk programchef vid rodret!

En internationell jury bestående av kulturexperter samt representanter från EU och Kroatien fattade beslutet att låta Rijeka representera Kroatien i konkurrens med tre andra kandiderande Kroatiska städer; Dubrovnik, Osijek, Pula.

Intercults Chris Torch, europeisk kulturexpert och Intercults grundare, är Programchef för Rijeka 2020. Han leder ett team av erfarna kulturpersoner från staden och övriga Kroatien.

“Konkurrensen var tuff”, berättar Chris Torch.”Inte minst eftersom det är första gången en kroatisk stad har blivit utnämnt till Europeiska Kulturhuvudstad. Glädjen i Rijeka var enorm!”

Rijeka 2020 kommer att dela kulturhuvudstadsåret 2020 med en irländsk stad, besked om vilken kommer i juli 2016. Valet står mellan Galway, Limerick och Waterford.

“Framförallt erbjuds nu otroliga möjligheter för att bygga kulturella broar mellan Sverige och Balkanområdet och i synnerhet med Rijeka. Som medarbetare på Intercult och tillika Programchef på Rijeka 2020, många nya dörrar kan öppnas för svenska konstnärer och kulturorganisationer.”

länk till Rijeka 2020 hemsidan: http://www.rijekaepk.eu/en/
läs Bid Book från Rijeka 2020:
https://issuu.com/rijeka2020/docs/rijeka_2020-port_of_diversity_bid_b

Rijeka_2020_500px

[eng]

On Thursday March 24:th 2016 the port city of Rijeka, Croatia was chosen to host the European Capital of Culture in the year 2020, for the first time in Croatia’s history, as the newest member state in the the EU.

An international panel of cultural experts, including officials from EU institutions and Croatia made the decision after Rijeka and other three Croatian cities, Dubrovnik, Osijek, Pula, presenting their respective programs in this competition.

Intercult’s Chris Torch has been engaged with the bid for Rijeka 2020 during the past year. He will now be engaged to work as Program Director, leading a team of cultural experts, artistic directors another experienced people from the cultural sector in Rijeka and the rest of Croatia. The work to be elected as European Culture Capital 2020 has the full support from the City Council of Rijeka since 2013.

“Rijeka is the right choice, although the competition was tough”, says Chris Torch. “… winning over great cities like Dubrovnik and Pula.”

Intercult, founded by Chris Torch in 1996, will develop possibilities for Swedish artists and organizations to participate in Rijeka 2020 – Port of Diversity and bild new cultural bridges with the Balkans.

“An immense opportunity for Swedish artists to participate in one of Europe’s top cultural initiatives. I’m proud to be able to act in bringing two ends of Europe together, at a time when Europe needs to come together, reflecting unity in diversity.”

link till Rijeka 2020 website: http://www.rijekaepk.eu/en/
read the Bid Book from Rijeka 2020:
https://issuu.com/rijeka2020/docs/rijeka_2020-port_of_diversity_bid_b

Rijeka_2020_500px

[/eng]

Pernilla Glaser rapporterar från Serbien[eng]Pernilla Glaser reports from her visit to Serbia[/eng]

Pernilla Glaser var utsänd 16-19 februari 2016 att besöka Belgrad och den lilla orten Bela Cercva i Serbien för att genomföra en workshop med pedagoger och lärare som dagligen arbetar med barn från svåra förhållanden i Serbien. Hon var på en sk “Expert visit – train the trainer” finansierat av Creative Force på Svenska Institutet som en del i projektet CORNERS.

Pernila_Glaser_Foto500px_Elisabeth_Olsson_Wallin

Här är hennes rapport:

Lära sig; Belgrad

Vykort från ett samtal om lärande och lek

På kulturhuset Rex är en grupp människor utspridda bland bord med postitlappar, saxar och färgpennor. De väntar på mig och min tolk Ana. Några arbetar på barnhemmet i Bela Cercva, någon är konstnär. En är doktorand i pedagogik och en gallerist, några är lärarstudenter och lärare. De är på plats för att tillsammans med mig utforska hur lek och lärande kan hänga samman.

Jag har en dag tillsammans med en halva åt gången av den här gruppen. Första dagen, med den första gruppen arbetar vi kring frågan om vad som hindrar lärande på de platser där deltagarna befinner sig. Gruppen kommer fram till att det är bristande engagemang på alla nivåer som är det största hotet. Ensamma skolledare som saknar stöd, ensamma lärare som inte får med sig sina kollegor, politiker som inte vill lyssna.
Vi diskuterar hur vi kan arbeta med förebilder, att visa fram alternativa system, göra små test, stötta varandra och ge varandra feedback i systemen på ett bra sätt.

Dag två, med grupp två, fokuserar vi på lek och rädslor. Vad är det som får oss ur balans som pedagoger och hur kan vi hantera de situationerna med leken som verktyg? Vi utforskar olika sorters lek, bland annat ger sig deltagarna ut på gatorna och prövar att flytta sociala överenskommelser på lekfulla sätt, genom dans, överrraskande inbjudningar etc.

Pernilla Glaser

Läs mer om hennes besök i Serbien här

[eng]

Pernilla Glaser, Swedish lecturer and educator, was sent on an “expert visit” in February 16-19 2016 to Belgrade and the village of Bela Cervca in Serbia. She was performing some workshops with pedagogues, teachers and others that daily works in orphanages with children from though circumstances. With the concept “train the trainer” this visit was financed by Creative Force program at the Swedish Institute as a part of the  EU-financed CORNERS-project. 

Pernila_Glaser_Foto500px_Elisabeth_Olsson_Wallin

Here is her own report from her visit:

To learn; Belgrade

Postcard from a conversation about play and learning

At the Culture center Rex a group of people are sitting with post-it notes, scissors and crayons. They are waiting for my interpreter Ana and me.

Some works at the orphanage in Bela Cercva, someone is an artist. One has a doctorate in pedagogics and someone else works in a gallery, some are teacher students or teachers. They are here to explore, together with me, how games and play goes together with learning.

Each group has half a day together with me.

The first day, with the first group of people, we try to figure out what is preventing learning in the environments and places where the participants work. We find that it is lack of engagement in all levels that is the largest threat. School leaders without support, teachers working alone, politicians that does not listen. We discuss how we can work with role models, how to work in alternative ways, make tests, support each other and give feedback in a good way.

Day two, with the second group of people, we focus on play and fear. What makes us off balance as pedagogues and how can we handle those situations using playing as a tool? We explore different kinds of play, among other things we also get out on the streets and train ourselves in social encounters in a playful way for example through  dancing and surprising invitations.

Pernilla Glaser

Read more about her visit here

[/eng]

Vi är intresserade av hur din institution arbetar med publik/besökare![eng]We want to know more about how your culture organization works with the audience![/eng]

OPEN CALL om deltagande i studie om publikutveckling
take_part_call-480x270
Delta i en EU-studie om publikutveckling – hur placeras publiken i centrum i kulturorganisationer? Detta är en öppen inbjudning att delta i en studie som kartlägger metoder inom publikutveckling i Europa för att registrera framgångsfaktorer och undersöka hur organisationerna påverkas av de strategier som används. Ansökningar måste vara inskickade senast 15 april. Läs mer:
http://engageaudiences.eu/call-to-action/

[eng]

OPEN CALL //  
We want to know more about how your culture organization works with the audience!
take_part_call-480x270

Take part in new study on audience development – how to place audiences at the centre of cultural organisations. This is an open invitation to join a study investigating audience development practices around Europe in order to explore the success factors and the organisational impacts of audience development strategies on cultural organisations.
The study has been awarded to Intercult i consortium with @Fondatione Fitzcarraldo and @ECCOM and Culture Action Europe

Applications must be submitted by 15 April.
http://engageaudiences.eu/call-to-action/

[/eng]

Terrorismen kräver ett Europeiskt svar

I slutet av april i fjol presenterade EU-kommissionen sin säkerhetsagenda där den viktigaste delen var att ett center för informationsutbyte mellan medlemsländernas underrättelsetjänster skulle sättas upp. Efter gårdagens terrårdåd i Bryssel uppmanar EU Inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos EI länderna att dela mer information med varandra, bland annat genom centret som nu är på plats.
Läs artikeln på Europaportalen:

http://www.europaportalen.se/2016/03/eu-kommissionen-terrorismen-kraver-ett-europeiskt-svar

Vi söker deltagare till fokusgrupp för Europakommissionens räkning

Intercult är ett av 16 Europa Direkt kontor i Sverige och ett av c:a 500 kontor i hela Europa. Nu vill Europakommissionen komma i kontakt med dig, du som tillhör våra användare.

En online fokusgruppdiskussion är planerad till den 31 April kl 18.00. Den beräknas inte ta mer än 45 minuter, är detta något som du skulle vara villig att delta i? Vi ser detta som en värdefull möjlighet för de personer som faktiskt använder den här tjänsten att ge sina synpunkter direkt till Europeiska Kommissionen.

Denna fokusgrupp är i grunden en online textchatt. Du och en liten grupp av andra användare kommer skriva dina svar på en lista med frågor som som presenteras online. Deltagare kommer inte behöva en webbkamera eller en mikrofon utan det enda som behövs är en dator (laptop eller stationär – mobil telefon eller surfplatta fungerar ej) samt internetuppkoppling. Det är inte komplicerat och du kommer att få vägledning om hur det fungerar.

All information som inhämtas genom fokusgruppdiskussionen är anonym och kommer att användas för att förbättra tjänsten i framtiden.

Om du är intresserad av att ta del och är tillgänglig 31 April 18.00, skicka ett mail till robert.uden@coffey.com.

CORNERS i Europa april-oktober 2016 [eng] CORNERS in Europe april- october 2016[/eng]

Det EU-finansierade konstplattformen CORNERS fortsätter besöka flera städer/orter i kanten av Europa.

Projektet består av 16 olika konstproduktioner, skapade tillsammans av över 50 konstnärer från de olika projektländerna. Projektet har partners i Sverige, Slovenien, Kroatien, Poen, Italien, Baskien, Nord Irland och England.

Projektet pågår t.o.m. 2018. Länk till CORNERS hemsida

Ny rapport om CORNERS

En tryck folder som berättar och dokumenterar plattformen CORNERS är just nu under produktion. Ladda ner foldern som pdf här corners2_dvije

Här är det närmaste programmet och de events som planeras på de olika orterna

Around the CORNERS Vranje – Serbia
11 – 24 april 2016
Papyrint
Birdhouse Gallery
Sister of Another Mama 

CORNERS Northumberland – England/UK
9 – 22 may 2016
Oh My Home!
Flashes
Hide or Reveal
Put Yourself in My Place
Voiceover
In the Dark/Curious
Windows
Bridging the Silence
Birdhouse Gallery

CORNERS Triangle – Rijeka/Zagreb – Croatia
23 may – 5 june 2016

Zagreb:
Put Yourself in My Place (Xposition + artists’ talk)
Bridging the Silence
Atlas of Tremors – (no workshop, performance only)
Voice Over
Hide or Reveal
Flashes
Mobile Flashes

Rijeka:
In Between
Sister of Another Mama
Games
Hide or Reveal
Flashes

CORNERS Triangle –  Ljubljana – Slovenia
5 – 19 june 2016
In Between
Bridging the Silence
Games
Flashes
Atlas of Tremors
Put yourself in my place

Around the CORNERS Prizren – Kosovo (DokuFest)
5 – 13 august 2016
Sister of Another Mama
Papyrint
Flashes

CORNERS Donostia – Basque Country – European Capital of Culture 2016
19 september – 2 october 2016
Bridging the Silence
Windows
In Between
Sister of Another Mama
Papyrint
Oh My Home!
Birdhouse Gallery

[eng]

The EU financed platform for artists and audiences, designed and driven by cultural organisations at the edges of Europe continues. In april CORNERS takes place in Vranje, Serbia and then moves along to other parts of Europe.

At the moment CORNERS consist of 16 different co-produced art works/events co-created by over 50 artists from the project countries. CORNERS have partners in Sweden, Slovenia, Croatia, Poland, Italy, Basque country (Spain), Northern Ireland and England.

Link to CORNERS website

New CORNERS folder

A new folder about CORNERS Turning Europé inside out is under production. Download the folder as pdf corners2_dvije

Here is an updated list of CORNERS events in the near future

Around the CORNERS Vranje – Serbia
11 – 24 april 2016
Papyrint
Birdhouse Gallery 
Sister of Another Mama or Oh My Home

CORNERS Northumberland – England/UK
9 – 22 may 2016
Oh My Home!
Flashes
Hide or Reveal
Put Yourself in My Place
Voiceover
In the Dark/Curious
Windows
Bridging the Silence
Birdhouse Gallery

CORNERS Triangle – Rijeka/Zagreb – Croatia
23 may – 5 june 2016

Zagreb:
Put Yourself in My Place (Xposition + artists’ talk)
Bridging the Silence
Atlas of Tremors – (no workshop, performance only)
Voice Over
Hide or Reveal
Flashes
Mobile Flashes

Rijeka:
Papyrint
In Between
Sister of Another Mama
Games
Hide or Reveal
Flashes

CORNERS Triangle –  Ljubljana – Slovenia
5 – 19 june 2016
In Between
Bridging the Silence
Games
Flashes
Atlas of Tremors
Put yourself in my place

Around the CORNERS Prizren – Kosovo (DokuFest)
5 – 13 august 2016
Sister of Another Mama
Papyrint
Flashes

CORNERS Donostia – Basque Country – European Capital of Culture 2016
19 september – 2 october 2016
Bridging the Silence
Windows
In Between
Sister of Another Mama
Papyrint
Oh My Home!
Birdhouse Gallery

[/eng]

Ny utlysning med kort deadline för gränsöverskridande projekt som integrerar flyktingar[eng] Creative Europe – Cross-sectoral – Refugee Integration Projects 2016[/eng]

Deadline för ansökan 28 april 2016. Läs mer på Europa kommissionens hemsida: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en

[eng]

Deadline for application April 28 2016. Read more:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en

[/eng]

Bokmingel och medieseminarium på Europahuset 17 mars

Inbjudan: Bokmingel och utfrågning av Alice Bah Kuhnke
Tidningen Journalisten och EU-kommissionens representation i Sverige har den stora glädjen att bjuda in till boksläpp, mingel och paneldebatt om mediernas EU-bevakning kl. 16.00 den 17 mars 2016. Vi kommer också att fråga ut demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Kunskapen om EU är fortfarande låg i Sverige, inte minst bland journalister. Det var en av slutsatserna i Maria Strömviks utredning “EU på hemmaplan” som lades fram i februari 2016. Nu släpper Tidningen Journalisten och EU-kommissionen tillsammans en EU-handbok som skrivits av den erfarna EU-journalisten Sigrid Melchior. Boken kommer att delas ut till alla Sveriges journalister för att underlätta för både journalister och andra EU-nyfikna som önskar följa och rapportera om de politiska frågor som beslutas på EU-nivå.
Programmet inleds med en presentation av boken av författarinnan Sigrid Melchior, intervju med demokratiminister Alice Bah Kuhnke om mediernas roll för det offentliga samtalet och slutligen en paneldebatt om EU-rapporteringen.
Varmt välkomna!
Datum: torsdag den 17 mars
Tid: kl. 16.00–19.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan: Via webbformulär http://bit.ly/1UmD3nk (begränsat antal platser, först till kvarn)
Tidsplan:
Kl. 16.00 – 16.10 Välkomstord av Katarina Areskoug Mascarenhas och Helena Giertta
Kl. 16.10– 16.30 Boksläpp och mingel
Kl. 16.30 – 17.00 Författaren Sigrid Melchior frågas ut om EU-handboken av Johan Wullt, chef för press, media och kommunikation på EU-kommissionens representation i Sverige
Kl. 17.00 – 17.45 Demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal med Helena Giertta och Katarina Areskoug Mascarenhas
Kl. 17.45 – 18.15 Debatt om EU-bevakningen med bland andra EU-reportrarna Sigrid Melchior och Staffan Dahllöf samt Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.
Moderator: Helena Giertta
Ca kl. 18.15 – 19.00 Mingel

Länk till information på Europahusets hemsida