OPEN CALL om deltagande i studie om publikutveckling
take_part_call-480x270
Delta i en EU-studie om publikutveckling – hur placeras publiken i centrum i kulturorganisationer? Detta är en öppen inbjudning att delta i en studie som kartlägger metoder inom publikutveckling i Europa för att registrera framgångsfaktorer och undersöka hur organisationerna påverkas av de strategier som används. Ansökningar måste vara inskickade senast 15 april. Läs mer:
http://engageaudiences.eu/call-to-action/

/

OPEN CALL //  
We want to know more about how your culture organization works with the audience!
take_part_call-480x270

Take part in new study on audience development – how to place audiences at the centre of cultural organisations. This is an open invitation to join a study investigating audience development practices around Europe in order to explore the success factors and the organisational impacts of audience development strategies on cultural organisations.
The study has been awarded to Intercult i consortium with @Fondatione Fitzcarraldo and @ECCOM and Culture Action Europe

Applications must be submitted by 15 April.
http://engageaudiences.eu/call-to-action/