Stärkt stöd för EU i Sverige

Ett roligt besked för alla EU anhängare: stödet har ökat i flera länder.
En undersökning som SVT lät genomföra visade att stödet för EU-medlemskapet var 52 procent , upp från 44 procent i april.

Läs mer

Internationellt uppdrag till Västerbottens museum

Grattis Åsa Stenström till ett stort internationellt uppdrag!
Åsa Stenström, etnolog och avdelningschef vid Västerbottens museum i Umeå, har valts till ny ordförande för den internationella museikommitté som arbetar med samlingar och samtidsdokumentation inom organisationen ICOM, International Council of Museums.

Läs


 

Intercult i Almedalen

Den 4-6 Juli var Iwona Preis från Intercult på plats i Almedalen. Bland annat besökte hon ett seminarium om den hotade yttrandefriheten i Europa.

Viktigt att internationellt stå upp för yttrandefriheten som den är ifrån vårt perspektiv, hot mot public service i vissa europeiska länder är ett hot mot demokratin fast de är övertygade om att det är precis tvärtom.

image

En stark kulturpanel i Almedalen diskuterar möjligheter att kämpa emot, vem bär ansvaret . Polen och Ungern är också vårt ansvar, Polen gör det med en lag, Ungern bara helt sonika gör det. I det svenska parlamentet finner högerpartier självförtroende och får idéer hur de kan göra även i Sverige. Det är ett allvarligt läge och ett verkligt hot mot demokratin.

Seminarium 7 september: The power of culture – kultur och externa relationer [eng] Seminar September 7:th: The power of culture – culture at the heart of EU external relations[/eng]

ONSDAG 7 SEPTEMBER

Tid kl 13:30-17:00 + mingel eftråt

Plats: Intercult, Nytorgsgatan 15A, Stockholm

Samarbetspartners: Access Europa, Europa Direkt Intercult

Kan kultur förbättra Europas ställning i världen?
Kultur är en strategisk del av utrikespolitiken i EU inte minst med sikte på att skapa öppna samhällen, förebygga och lösa konflikter, främja Europas kulturella mångfald. Kulturdiplomati omvärderas nu i Europa från att vara landsfrämjande till att ha en tyngre roll i sökandet efter lösningar på problem som har både kulturell och social bakgrund. En ny EU strategi för kultur externa relationer lanserades under våren 2016.

klippa_taggtrad_500x375

 

bilden:  Moscow art group ZUKCLUB  ‘The Cage’ in the Street Art Museum in St Petersburg

Johan Norling, kurator på Liljevachs Hubb i Solna, har under 2015 startat upp ett samarbete med det konstnärsdrivna Luda Gallery i St. Petersburg. Tillsammans undersöker man i projektet ”Displaying the Invisible” konstnärliga praktiker i relation till aspekter av aktivism och bredare samhällsförändringar. Projektet fokuserar på marginaliserade gruppers rättigheter i det svenska och ryska samhället.

Vårt seminarieprogram tar avstamp i Svenska Institutets program för kulturdiplomati och demokratistöd Creative Force och andra möjligheter att arbeta med kultur i Europas externa relationer. Eller med andra ord möjligheter för kulturorganisationer att utveckla spännande samarbeten med jämlikar i grannländer till EU. Vi kommer att presentera ett antal svensk- ryska projekt där kulturen och konsten går direkt in i lokalsamhällen och konstnärer når själar och hjärtan. Med ämnen som berör just nu: migration, jämställdhet, mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet.

PROGRAM
13:30 Välkommen, Iwona Preis, Intercult

13:45-14:15 Europakommissionens nya strategi: kultur i externa relationer.
Henrik Selin, chef Avdelning för interkulturell dialog på Svenska Institutet

14:15- 14:45 Lena Jonson Ryssland, Putin och konst
Är den fria kulturen i Ryssland i fara med tanke på vad som händer med demokrati och mänskliga rättigheter? Kan svensk kultursektor engagera sig mer? Vad ska vi tänka på? Vilka verktyg behövs och vilka fallgropar finns? Vad är bästa sättet att gå tillväga?

14:45-15:15 Kaffepaus

15:15- 16:15 Varför Ryssland?
Liljevahls Hubb (Johan Norling), Teaterunionen (Sofia Wärngård Lang), Raketa (Enberg, Lipka Falk, Skog), Intercult (Iwona Preis).

16:15- 17:00 Connecting dots
Hur kan kulturen skapa kontakt mellan människor och samhällen? Dagens panelsamtal handlar om samhällsengagerade kulturprojekt och deras roll i länder med bristande demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar om småskaligheten och storskaligheten, kulturens roll för inkludering, möjlighet att påverka och lära av varandra.
I samtalet deltar Lena Jonson, Henrik Selin (Svenska Institutet) och Stefan Ingvarsson (Kulturråd i Moskva). Samtalet modereras av Iwona Preis.

17:00 Avslutning och mingel
Seminarieavgiften på 200 kronor faktureras av Intercult och återbetalas ej. Vid förhinder går det bra att skicka en ersättare.

ANMÄL DIG HÄR!

VÄLKOMMEN!
Läs om EUs nya strategi för kultur i externa relationer på Europakommissionens hemsida

Läs om seminariet på Östersjöregionens nätverk Ars Balticas hemsida (på engelska)

Lena Jonson
Lena Jonson är docent i statsvetenskap och hennes tidigare forskningsområden är rysk politik (utrikespolitiken och dess inhemska rötter), politiken gentemot Europa, och gentemot stater på f.d. sovjetiskt territorium (främst Centralasien). Under åren 2005-2009 var hon kulturråd vid svenska ambassaden i Moskva. Hon har i omgångar varit tjänstledighet från UI för andra anställningar, bland annat 1997-1998 som senior forskare vid The Royal Institute of International Affairs (RIIA, Chatham House), och 2002 som Political Officer vid OSCE-kontoret i Dushanbe, Tajikistan.
Dessförinnan har hon varit gästforskare vid George Washington University, The Kennan Institute vid The Wilson Centre och stipendiat vid universiteten i dåvarande Leningrad och Moskva. Lena Jonson är en av grundarna av nätverket “Sällskapet för studier av Ryssland, Central-och Östeuropa samt Centralasien” (1997) och var dess första ordförande.

R A K E T A: Enberg, Lipa Falck, Skog
Det fritt flygande institutet r a k e t a, med säte på Södermalm, är en annan spännande organisation med lång erfarenhet av det ryska konstfältet.
r a k e t a driver interdisciplinära samarbeten och projekt inom konst, design, arkitektur och digitala media.
r a k e t a är en mötesplats och ett LAB som startade upp och har haft en omfattande verksamhet såväl lokalt som globalt sedan år 2000. Raketa verkar som en multipel avsändare/upphovsman. År 2004 utvidgades verksamheten med det lilla fristående bokförlaget RAKETA PRESS
I projekten Mobile Institute (2014) / House in the forest – the School Inbetween (2015) samarbetar Raketa med Artists Union Arkhangelsk, Kenozero National Park och State Darwin Museum i Moskva (2013-2015).

Stefan Ingvarsson
är kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Tidigare grundare av och konstnärlig ledare för Stockholm Literature Moderna Museet, en festival för översatt litteratur i möte med bildkonst och scenkonst. Skönlitterär översättare från polska. Tidigare kulturskribent och kritiker på Expressen och Sydsvenska Dagbladet. Bakgrund inom förlagsbranschen, senast Norstedts.

Sofia Wärngård Lang, Information Officer, Teaterunionen /projekt med Pskov Teater

Iwona Preis, Senior Associate på Intercult/ EDI driver sedan 2015 ett samarbete med Creative association of Curators in Sankt: Petersburg TOK, och skapar tillsammans med svenska & ryska konsthallar ett Young Curators & Art Operators Network
http://www.intercult.se/projects/young-curators-art-operators-network/

[eng]

Can culture improve the common view on Europe in the world today?

Culture is often used as a strategic part in foreign policy in creating an open society, prevent and solve conflicts and  encourage cultural diversity in Europe. A new EU strategy for culture and external relations was launched in Spring 2016.

The starting point of the seminar is the program Creative Force at the Swedish Institute and other possibilities to work with culture and Europes external relations. We give examples of possibilities for culture organizations to develope cooperations with similar institutions in countries on the borders of EU. We present a couple of culture projects that are collaborations between Russia and Sweden where culture and art is used in local communities. We discuss human rights, migration, equality and the right to have your own opinion.

The seminar is in Swedish.

Read more about the European Commissions strategy for culture and international relations

Read more about the seminar on Ars Balticas website

[/eng]

The Necessity of Culture – Democracy av Chris Torch [eng] The Necessity of Culture by Chris Torch[/eng]

Europa Direkt Intercult kommer under 2016 producera två trycksaker under rubriken The Necessity of Culture.

Chris Torch, Intercults grundare och Senior Associate har lång erfarenhet av kulturprojekt i Europa och dessa i skrifter skriver han om sina erfarenheter och kulturpolitiska visioner.

Den första Democracy har just kommit ut i tryckt form. Ytterligare en trycksak kommer produceras under hösten 2016 med titeln Interculture. Skrifterna ges ut på engelska och produceras av Europa Direkt Intercult.

Ladda ner 1 Democracy som pdf här: Democracy_web__version
L
adda ner 2 Audience som pdf här: audience_smallversion

Democracy_web200px__version-1

 

[eng]

Chris Torch, Founder and Senior Associate at Intercult, writes about his experiences and visions of European Culture politics in a series of prints called The Necessity of Culture. Now the first one called Democracy is also available to download as pdf. The text is in English and is produced by Europe Direct Intercult.

Download 1 Democracy here: Democracy_web__version
D
ownload 2 Audience here: audience_smallversion

Democracy_web200px__version-1[/eng]

Följ med Intercult till årets kulturhuvudstad San Sebastian / Donostia! [eng] Meet Intercult in Donostia/San Sebastian September 27-30! [/eng]

San-Sebastian500px

2016 Ãr Baskiens huvudstad Donostia utvald till Europeisk kulturhuvudstad. Donostia är det baskiska namnet på San Sebastian belägen vid Atlanten i norra Spanien, eller Baskien som invånarna själva helst kallar denna region som  har ett omfattande självstyre.

San Sebastian är ett fantastiskt resmål, känt som en av världens bästa matstäder med en av världens finaste stadsstränder. Nu är det förmodligen också en av världens mesta kulturstäder med ett digert kulturprogram under kulturhuvudstadsåret 2016.

Intercult specialsyr ett programinnehåll med två dagars kulturevenemang 28-29 september inkl lunch, middag och hotell.

Nu är programmet klart! Ladda ner det som pdf här: Donostia_San_Sebastian_27till30_september_2016

Intresseanmälan är öppen fram till den 15 augusti, då den övergår till att bli bindande.

Vårt preliminära pris är cirka 9000kr inkl hotell i tre nätter samt lunch, middag och entréavgifter under två dagar.

Flygresa till San Sebastian / Donostia bokas och betalas av var och en separat. På nätet kostar en flygbiljett Sth – San Sebastian t.o.r. c:a 3500-4500 kr.

Resdag till San Sebastian/Donostia 27 sept
Program 28-29 september
Resdag hem 30 september.

ANMÃL DIG HÃR!

Anmälan är bindande

Vid frågor kontakta Agneta Hansson agneta.hansson@intercult.se

[eng]

Meet Intercult in Donostia/San Sebastian September 27-30!

San-Sebastian500px

In 2016 The City of Donostia/San Sebastian in Basque country (Spain) is one of two elected European Capitals of Culture. The other one is Warsaw in Poland.

Intercult arrange a special program in Donostia/San Sebastian starting evening on 27 September and then two whole days 28-29:th of September. The program includes visiting CORNERS, cultural institutions and meeting the organizers behind Donostia /San Sebastian European Capital of Culture 2016. Meet up in Donostia with Intercults Senior Advicer Chris Torch as your guide!

Price for two days program and hotel reservation three nights: 950 Euros.
Intercult will take care of hotel reservation, program for two full days including lunch and dinner. Price 950 Euro payed in advance by invoice.

Last registration date: 14:th of September, registration is binding.

Register here

 (scroll down for text in English)

Program: ENG Donostia San Sebastian 27-30 september 2016

[/eng]

Rapport från CORNERS i Ljubljana Juni 2016 [eng] CORNERS in Ljubljana June 2016 [/eng]

Mellan den 30/5-18/6 besökte kulturprojektet CORNERS staden Ljubljana i Slovenien. Detta var den tredje staden i det sk. CORNERS Triangle.

Playground4_500px

Det fyraåriga EU finansierade kulturprojektet CORNERS har nu gått halva tiden, och tio europeiska projektpartners var på plats för att utvärdera projektet såhär långt.

CORNERS är ett ovanligt och experimentellt projekt i den meningen att projektet har flera syften. Här har konstnärer från skilda länder och kulturer skapat kulturprojekt tillsammans. Dessa projekt skapas utifrån de platser som besökts. Konstnärerna interagerar med samhället och samlar gärna på sig berättelser som förs vidare från plats till plats. Den röda tråden är samarbete och möten över gränser vad gäller arbetsmetoder och upplevelser.

I CORNERS har det skapats totalt 15 kulturprojekt av närmare etthundra konstnärer från elva partnerländer i Europa. Hittills har CORNERS besökt sju olika platser i Europa: Umeå och Haninge i Sverige , Belfast (Nordirland, UK), Blyth (Northumberland, UK), Vranje (Serbien), Prizren (Kosovo), Zagreb och Rijeka (Kroatien) och Ljubljana (Slovenien). Fler platser har besökts i förstadiet, under de sk. Basecamps samt vid mindre workshops i anslutning till projektet. Minst lika många platser återstår fram till 2018 då projektet ska avslutas.

I utvärderingen såhär långt konstaterar vi att detta inte är ett enkelt projekt. Projektet är ibland svårkommunicerat och resultaten blir inte alltid de förväntade. Men, alla är överens om att det är ett projekt som kommer sätta spår, både hos konstnärerna och hos människor som de möter på vägen som på olika sätt tar del av projektet. Detta är nämligen ett konstprojekt där mötena oftast sker i förberedelsestadiet. När konstnärerna kommer på plats så har de ett uppdrag att möta de målgrupper som konstprojektet kräver. Vissa projekt har hittat sin form, andra förändras från plats till plats. I mötena med människor skapas ny konst som sedan visas på plats. Det är konstnärer som har fått lära sig att ibland ge avkall på sin egen konstnärlighet för att kunna samarbeta. Det är konstprojekt som när de presenteras kan te sig märkliga, men har gett mycket till de människor som var medskapare. Och det ger avtryck inte minst på de avlägsna platser i Europa, ”Corners of Europe” som inte är bortskämda med att få besök av konstnärer från andra kulturer och som talar andra språk.

Sista dagen av CORNERS i Ljubljana var den 18 juni, och på kvällen samlades vi i förorten Fuzine där flera av CORNERS-projekten presenterades. Fuzine är en förort, ett slags mångmiljonprojekt i miniatyr med stora hyreshus placerade mellan parker och gräsytor. I Fuzine deltog två projekt: Playground och In Between.

Playground är upplagt som ett spel där konstnärerna har hittat en form att samarbeta kring en slags ”spelpromenad” med spelstationer. Det hela ska sedan dokumenteras och arkiveras utefter vad deltagarna på de olika platserna har fått för resultat och vilka texter och meningar som kommit ut av promenaden. Helt enkelt en lek, för barn och vuxna. Läs mer om Playground

In Between är ett projekt med fyra fristående konstnärer som gör var och en sina egna konstprojekt men på samma plats. Projektet kan se helt olika ut beroende på platsen och människorna de möter. I detta projekt deltar den svenska konstnären och fotografen Helena Wikström. Läs mer om In Between

Nästa tillfälle att se CORNERS är i den europeiska kulturhuvudstaden Donostia /San Sebastian i Baskien (norra Spanien) i slutet av september 2016. Intercult specialsyr ett reseprogram mellan den 27-30 september för er som vill dit!

/Agneta Hansson, kommunikatör Intercult

Här är några bilder från Fuzine den 18 juni 2016.

Playground6_500px

Playground5_500px
Playground3_500pxplayground1_500pxplanningCORNERS
In_Between9_500pxIn_Between8_500pxIn_Between7_500px[eng]

May 30 to June 18 2016 the Art project CORNERS came to the city of Ljubljana, the last one of the three cities in the CORNERS Triangle.

Playground4_500px

This EU financed culture project has now reached half time, and ten European project partners was on sight to evaluate the project so far.

Everyone agrees on that CORNERS is an unusual and experimental project with multiple purposes. Here artists from different countries and cultures create projects together. The projects interact with the society and the people they meet. Most of the projects collect stories that they  bring from one country to another. The common goal is cooperation and meetings between boarders, in work methods and experiences.

CORNERS has created 15 art projects by almost a hundred artists from 11 partner countries in Europe. CORNERS has so far visited at least seven different places in Europe: Umeå and Haninge (Sweden) Belfast (Norhern Ireland, UK) and Blyth (Northumberland, UK), Vranje (Serbia), Prizren (Kosovo), Zagreb and Rijeka (Croatia) and Ljubljana (Slovenia). More places has been the location for the preparatory Basecamps and for smaller projects. Just as many places, if not more, are left to visit before the end of the project in 2018.

In the evaluaton so far we can see that this is not an easy project. It is sometimes difficult to explain and the results are not always what to be expected. But everyone agrees on that it is a project that will stay with everyone that has come in contact with it, as artist or as someone who has worked with the artists on the different locations. The most important part of the project happens in the preparatory work. When the artists arrive, they look for a special target group that they work with. Certain projects has found their form, others change from place to place. In collaboration with people on sight new art is created that are shown before the local audience and the people involved. Artists has to learn to work together, sometimes at the cost of their own artistic agenda. Some projects might look strange for someone who has not seen the process behind, but make total sense for the people involved. And CORNERS make an impact in the “Corners of Europe” that does not often get visited by international artists.

The last day of CORNERS in Ljubljana was June 18:th. That evening we met in Fuzine, a suburb of Ljubljana whith large appartment buildings surrounded by lawns. Two of CORNERS projects were presented there: Playground and In Between.

Playground is made as a kind of a game where the artists have found a form to cooperate through a “game walk” with game stations. The documentation of this project will be the result of how the results o the players has turned out. Depending on the results and the “points” the players gets they form text sentences.. It is a game for children and adults, great fun! Read more about Playground here

In Between is a project with four free standing artists that does their own artistic work but at the same place and together with people they meet. The project can turn out different from place to place depending on the people they work with. In this project the Swedish artist and photographer Helena Wikström is one of the artists. Read more about In Between here.

Agneta Hansson, Communicaton officer Intercult

Here are some pictures from CORNERS i Fuzine June 18 2016

In_Between2_500px In_Between3_500px In_Between4_500px In_Between5_500px
In_Between7_500px In_Between8_500px In_Between9_500px In_Between10_500px In_Between11_500px planningCORNERS playground1_500px Playground2_500px Playground3_500px
Playground5_500px

[/eng]