Grattis Åsa Stenström till ett stort internationellt uppdrag!
Åsa Stenström, etnolog och avdelningschef vid Västerbottens museum i Umeå, har valts till ny ordförande för den internationella museikommitté som arbetar med samlingar och samtidsdokumentation inom organisationen ICOM, International Council of Museums.

Läs