Svenska ICOM, International Council of Museums arrangerar tillsammans med Intercult en unik kurs för svenska ICOM-medlemmar om möjligheter att söka EU-medel för europeiska samarbeten. Vår eminenta gästtalare är Ann Branch, Head of Unit Culture Programme and actions på Europeiska Kommissionen, DG Culture and Education.

Kursen äger rum den 22 och 23 oktober på Intercult och anmälan görs direkt till ICOM

Läs mer om programmet här: www.intercult.se/kurs-for-museer-om-att-soka-eu-medel